Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Elever som arbejder kreativt med maling

Hvad siger Louise om at være talent-elev?

Louise Munk Lillie går i 3.Y på Nykøbing Katedralskole.

Billede af Louise Munk Lillie

Louise Munk Lillie

3Y

"Talent-elev på Nykat …
Jeg har sidste år ansøgt om at blive optaget på ATU hvilket jeg blev, og kan dermed kalde mig selv for talentelev på Nykøbing Katedralskole. ATU står for Akademiet for Talentfulde Unge, og som det fremgår af navnet er det et akademi der tilbyder ekstra undervisning og kurser, for elever der vil udfordres primært på det faglige – men også det sociale. Jeg har været medlem af ATU siden starten af 2. semester i 1.g, og slutter forløbet efter 1. semester i 3.g. At være en del af ATU har indtil nu givet mig rigtig meget. Jeg har været på en hel del spændende og udfordrende workshops og kurser – både obligatoriske men også frivillige!

Udover de obligatoriske tilbydes også frivillige kurser, som omhandler så spændende emner at man ikke kan lade være med at tage af sted. Men også de obligatoriske workshops er super fede. De omhandler alt fra humanbiologi til motivation til mål og mind-set. Det er spændende og meget lærerigt, og har bidraget til at jeg får et højnet mit faglige niveau samt udvidet min videns-horisont, og har dermed også bidraget til at gøre mig til en mere produktiv og reflekterende studerende.

Underviserne er altid nogle dygtige professionelle lektorer fra forskellige universiteter, hvilket giver meget faglig kvalitet i undervisningen. Derudover kan jeg også nævne alle de bekendtskaber der følger med. Bare på de 2 semestre jeg har gået på ATU har jeg allerede fået mange nye bekendtskaber. Spændende relationer med ligesindede studerende som alle er nysgerrige og interesserede i at tilegne sig mere viden."


Hvad siger de andre?

Billede af Sofie Munk Lillie

Hvad siger Sofie om ATU?

Sofie Munk Lille er talent-elev, og deltaget i DM i science, og har fået meget ud af den anderledes og udfordrende undervisning. Især har det været interessant at arbejde med andre gymnasieelever fra andre skoler, og få indsigt i formerne på de videregående uddannelser.

Billede af Tammi Vander Ploeg Johnsen

Hvad siger Tammi om ATU?

Tammi Vander Ploeg Johnsen synes de interessante workshops/foredrag har været en hjælp, f.eks. i form af hjælp til selvstudie, studieteknikker og akademiske skriveprocesser. Tammi synes hun har fået sin sociale horisont udvidet, bl.a. pga. mødet med andre talentelever med samme interesser som hende selv.

Kemiforsøg