Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fem elever sidder på indendørs trappe

Vejledning

På Nykøbing Katedralskole står vores vejledere klar til at hjælpe dig med valg af valgfag og/eller studieretning, studieafklaring i forhold til videreuddannelse m.m.

Vi har flere vejledere som kan hjælpe dig med dine valgfag og studieretning, trivsel i klassen, studieafklaring i forhold til videreuddannelse, matematik, læsevejledning og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder for sparring og hjælp.

Vores friske studentermedhjælpere er studenter fra i sommers, og de står klar til at hjælpe med bl.a. lektiehjælp. De har base i biblioteket, hvor du bare henvender dig til dem.

 

Vejledere

Anne R. Rosendahl - AR

Studievejleder, STX

Mie Østergaard - Moe

Studievejleder, HF

Ronni P. Frederiksen - RP

Studievejleder, STX

Kristina S. Dalgaard - Da

Matematikvejleder, SPS-koordinator, HF+-koordinator

Olav Lyndrup - OL

Matematikvejleder

Ditte R. Kristiansen - Di

Læsevejleder

Johanne Rasmussen - JoR

Læsevejleder

Signe Rønnebek - SR

Elevcoach for q-klasser

Allan H. Simonsen - AHS

Elevcoach for q-klasser

Diana Gaard Mortensen - DM

Studentermedhjælp

Mathilde Riber Lykkegaard - MR

Studentermedhjælp

Svend Rauff - Sv


Studentermedhjælp

Ove Bech Nielsen

Studie- og karrierevejleder,
Studievalg Danmark,
Center Sjælland

Fem piger står samlet om én computer

Matematik-vejledning

Nykøbing Katedralskole har to uddannede matematikvejledere til at varetage en funktion med særligt henblik på at detektere, diagnosticere og intervenere i forhold til elever med matematiklærings-vanskeligheder.

Skolen oppefra