Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fem elever sidder på indendørs trappe

Vejledning

På Nykøbing Katedralskole står vores vejledere klar til at hjælpe dig med valg af valgfag og/eller studieretning, studieafklaring i forhold til videreuddannelse m.m.

Vi har flere vejledere som kan hjælpe dig med dine valgfag og studieretning, trivsel i klassen, studieafklaring i forhold til videreuddannelse, matematik, læsevejledning og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder for sparring og hjælp.

 

Vejledere

Anne R. Rosendahl - AR

Studievejleder

Ronni P. Frederiksen - RP

Studievejleder

Kristina S. Dalgaard - Da

Matematikvejleder

Olav Lyndrup - OL

Matematikvejleder

Johanne Rasmussen - JoR

Læsevejleder

Signe Rønnebek - SR

Elevcoach (barsel)

Allan H. Simonsen - AHS

Elevcoach

Ove Bech Nielsen

Studie- og karrierevejleder,
Studievalg Danmark,
Center Sjælland

Fem piger står samlet om én computer

Matematik-vejledning

Nykøbing Katedralskole har to uddannede matematikvejledere til at varetage en funktion med særligt henblik på at detektere, diagnosticere og intervenere i forhold til elever med matematiklærings-vanskeligheder.

Skolen oppefra