Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fem piger står samlet om én computer

Matematikvejledere

Nykøbing Katedralskole har to uddannede matematikvejledere til at varetage en funktion med særligt henblik på at detektere, diagnosticere og intervenere i forhold til elever med matematiklæringsvanskeligheder.

På Nykøbing Katedralskole har vi matematikdidaktiske muligheder. I enhver klasse i den gymnasiale matematikundervisning findes elever, der på den ene side arbejder motiveret, flittigt og omhyggeligt med matematik og på den anden side slet ikke opnår selv det mest basale greb om faget.

En stor del af disse elever klarer sig tilfredsstillende i de andre fag i gymnasiet, bortset fra i dem, der trækker meget på matematik. Disse elever besidder en eller anden grad af matematikspecifikke læringsvanskeligheder.

Nykøbing Katedralskole har to uddannede matematikvejledere til at varetage en funktion med særligt henblik på at detektere, diagnosticere og intervenere i forhold til elever med matematiklæringsvanskeligheder.

Vi bestræber os på dels at finde frem til de ”snublesten”, der er ansvarlige for elevers matematikspecifikke læringsvanskeligheder i faget matematik, dels at designe og iværksætte tiltag, der egner sig til at fjerne eller i det mindske reducere disse snublesten, hvorved de i stedet omdannes til ”byggesten” for en positiv udvikling af de berørte elevers matematiske kompetencer.


Kontakt en matematikvejleder

Skolens to matematikvejledere er Kristina Dalgaard og Olav Lyndrup.

Kristina S. Dalgaard - Da

Kursusleder, Matematikvejleder, SPS-koordinator, HF+-koordinator, Matematik

Olav Lyndrup - OL

Matematikvejleder, Informatik, Matematik

Det siger eleverne

 

”Matematikhjælpen jeg fik på Nykøbing Katedralskole var fantastisk, jeg kunne pludselig se nogen ligninger jeg ikke har kunnet før. Jeg lærte mange af de svære ting meget hurtigt, fordi Kristina satte det i et helt andet perspektiv”

- Jesper Hansen, 2P - HF

 

”Jeg har rykket mig i matematik, siden jeg er startet på gymnasiet, det synes jeg er vildt,. Både Kristinas og Olavs hjælp har hjulpet mig til at blive bedre til matematik. Tak for det, jeg er glad. og man kan altid få hjælp, når man har brug for det. Men man skal selvfølgelig kæmpe og høre efter, før det lykkes :-)”

- Laura Rogova, 1U - STX

Elever i gruppearbejde