Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Skilt i forgrunden med STX og HF og i baggrunden Nykøbing Katedralskole

Klager over undervisningen

Skulle der være behov for at klage over undervisningen på Nykøbing Katedralskole, kan du blive klogere på den optimale procedure her.

Enhver uoverensstemmelse eller utilfredshed bør altid forsøges løst ved at de involverede parter taler sammen om problemet.

Hvis en samtale mellem parterne ikke løser problemet, har en elev altid mulighed for at tale med den ledelsesperson, der er tilknyttet den enkelte klasse. Lederen vil tale med de involverede parter, så de i fællesskab kan løse den opståede uoverensstemmelse.


En elev har altid mulighed for at sende en skriftlig begrundet klage til rektor. Rektor vil bede de øvrige involverede parter om en skriftlig refleksion på klagen, som klageren vil få til udtalelse inden rektor træffer den endelige afgørelse i klagesagen.

Hovedindgangen til Nykøbing Katedralskole

Kontakt os

Har du spørgsmål eller behov for information - så kontakt os.

Gangene på Nykøbing Katedralskole