Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Elever fra en af Nykøbing Katedralskoles venskabsskoler

Internationalt samarbejde med verden

På Nykøbing Katedralskole har vi mange venskabsskoler verden over, fx i Frankrig, Ghana, Indien, Italien, Kenya og Vietnam.
Senest er der kommet Irland og Tyskland til.

Nykøbing Katedralskole har mange venskabsskoler verden over. Vi besøger dem, og de kommer også her til Falster.

Se vores lange liste over venskabsskolerne her.

Når vi besøger dem foregår det under skolens internationale strategi og rejseregler. 

Vi har udarbejdet en lille folder om skolen på engelsk, som du kan se her.


International målsætning

Det er centralt for Nykøbing Katedralskoles internationale målsætning at bidrage til, at eleverne opnår interkulturel kompetence i den daglige undervisning og ved studie- og projektrejser. Derfor tilbyder Nykøbing Katedralskole eleverne undervisning på skolen og rejseoplevelser til destinationer, der udvikler og udfordrer elevernes faglighed og kulturelle forståelse.
Interkulturelle kompetencer er både alment dannende og særfagligt og tværfagligt studie-forberedende.

Vi taler alment dannende, fordi eleverne lærer, at interkulturelle kompetencer er kendskab til traditioner og skikke, sproglig og almen opførsel, kropssprog, formalitetsniveauer, o.a.
Interkulturel kompetence giver forståelse for andre kulturer og nedbryder fordomme og stereotyper.

Interkulturelle kompetencer er særfagligt og tværfagligt, fordi eleverne møder virkeligheden på en anden måde, end den bøgerne og internettet viser. At kunne arbejde med et fagligt emne sammen med elever fra andre lande og opleve fænomener/kulturer/institutioner på stedet giver en anden faglig indsigt og forståelse. Det interkulturelle møde - virtuelt såvel som fysisk - er motiverende for elevernes arbejde i fagene og på tværs af fagene.
Derfor er det afgørende, at alle vores studieture og projektrejser indeholder skolebesøg og/eller udvekslinger.

Nykøbing Katedralskole er akkrediteret under Erasmus+, hvilket betyder, at vores skole er sikret økonomisk støtte til projekter i 2021-27. Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, unge og sport. Det har et anslået budget på 26,2 mia. euro.

Programmet for 2021-2027 har stærkt fokus på social inklusion, den grønne og den digitale omstilling og fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv.
Det understøtter prioriteter og aktiviteter fastsat i det europæiske uddannelsesområde, handlingsplanen for digital uddannelse og den europæiske dagsorden for færdigheder.
Se yderligere her: https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/bornehave-grundskole-og-ungdomsuddannelse/dagtilbud-grundskole-og-ungdomsuddannelse og her: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_da.

Hvert år deltager vi i relevante medarbejderkurser, jobshadowing og elevprojekter.

Vi arbejder yderligere med FN´s verdensmål, og vores elever har på tværs af årgange udviklet en gruppe ”Grøn skole”, som implementerer verdensmålene i hverdagen. Grøn skole vil i 2021-23 arbejde internationalt i forbindelse med projektrejse til udlandet.

Vores internationale koordinator Catrine Scholle har tætte samarbejder med mange lande i verden og glæder sig over elevernes faglige interesse, udadvendthed og nysgerrighed i forbindelse med internationalt arbejde.


Internationalt arbejde med ERASMUS+

Klik på nedenstående links for at se uddybende beskrivelser:

Kommende projekter med Erasmus+:

  • "Ordblindhed". Udveksling med et gymnasium i Sverige
  • Udvekslingsprojekt med en gymnasieklasse i Tyskland

Alle aktiviteter er led i skolens internationale udviklingsstrategi og i tråd med Erasmus+ akkrediteringens objectives.

 

Internationalt arbejde med Nordplus

Aktuelle aktiviteter: 
Elevprojekt ”Historiske tråde i en bæredygtig tid”. Et nyt og spændende samarbejde med Kambsdalur Gymnasium på Færøerne. Udvekslingen mellem elever fra begge skoler vil finde sted i 2023-24. Vi har været på forberedende besøg på Færøerne, haft besøg af international koordinator fra Færøerne, og nu er planlægningen mellem de deltagende lærere i fuld gang.


Det globale kompetencehjul

Nykøbing Katedralskole arbejder ud fra det globale kompetencehjul i arbejdet med at implementere skolens internationale strategi

Det globale kompetencehjul
Nykøbing Katedralskole set udefra i baggrunden og skulptur i forgrunden

International strategi- og rejseregler

Hvad er Nykøbing Katedralskoles globale strategier? Og hvad er rejsebestemmelserne?

Lærer som tager selfie med elever