Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskole uskarp i baggrunden og statue i fokus i forgrunden

Ordblindhed og læsevejledning

Som ordblind er man hverken dum eller doven. Så for Nykøbing Katedralskole er det afgørende, at du møder den hjælp og støtte du har behov for.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan være vanskelig for alle - for ordblinde er den særlig vanskelig. For Katedralskolen er det derfor afgørende, at du møder kvalificeret hjælp og får støtte til at komme igennem studiet.

Man regner med at ca. 7-10% af befolkningen er ordblinde i mere eller mindre grad.
Ordblindhed har et neurobiologisk grundlag i hjernens funktion, der ikke kan arbejdes eller læses væk. Ordblinde har svært ved at omsætte bogstaver til lyde og derfor svært ved at læse tekster.

Læs mere her:

http://www.adgangforalle.dk/ 
https://nota.dk 
www.hto.nu 
https://etlivsomordblind.dk/ 
https://www.ordblindeforeningen.dk/definitioner.asp 


Som ordblind er man altså hverken dum eller doven - tingene tager ofte bare lidt længere tid end for folk, der ikke er ordblinde. Derfor har du ikke noget at være flov over.

På skolen regner vi derfor med at du:

 • Samarbejder aktivt med dine lærere om, at du skal klare dig bedst muligt
 • Aktivt bruger de hjælpemidler der findes
 • Selv opsøger lærerne og beder om hjælp

Hvis du er blevet testet ordblind i folkeskolen, er det vigtigt at du fortæller din studievejleder eller din teamlærer det hurtigst muligt.


På Katedralskolen vil vi meget gerne hjælpe dig bedst muligt igennem din uddannelse.

Vi gør følgende:

 • I løbet af september måned screener dansklærerne alle første klasser.
 • Resultaterne af testen videreformidles til klassens øvrige lærere.
 • Elever, hvis resultater kunne indikere ordblindhed bliver ordblindetestet af VUC Storstrøm.

Hvis resultatet viser, at du er ordblind, bliver du indkaldt til et møde med din studievejleder og ordblindekoordinator, der vil tage en personlig samtale om de muligheder, du har på skolen.

Hvis du har brug for ekstra støtte, vil skolen søge specialpædagogisk støtte (SPS)

Med SPS-støtte kan du få hjælp til:

 • It-rygsæk
 • adgang til NOTA's netbibliotek
 • Programmer der kan hjælpe dig i dagligdagen (AppWriter eller CD-ord)
 • hvis du skal have ekstra hjælp til eksamen eller større skriftlige opgaver
  have indscannet tekster

 

Terminsprøver og eksamen

I forbindelse med din eksamen har du som ordblind ret til ekstra hjælp.

Skriftlig eksamen

Skolen kan give dig forlænget tid til eksamen.
Hvis du har behov for "sekretærhjælp" eller rum til at bruge "tale-til-tekst programmer" skal ansøgningen sendes via SPS (opsøg din studievejleder i god tid).

Mundtlig eksamen

Skolen kan tildele dig forlænget forberedelsestid til den mundtlige eksamen.
Hvis du har behov for "sekretærhjælp" eller rum til at bruge "tale-til-tekst programmer" skal ansøgningen sendes via SPS (opsøg din studievejleder i god tid).

Ansøgning om forlænget tid til eksamen

Eksamen og terminsprøver koordineres af Mona Larsen på kontoret.

Terminsprøverne afholdes i januar/februar.
Det er derfor nødvendigt at kontoret får ansøgningerne i god tid.

Ansøg om forlænget tid til eksamen eller tale-til-tekst senest 1. december.

Har du spørgsmål vedr. ordblindhed eller læsevejledning?

Kontakt ordblindekoordinator Michael Welling på

elever som hjælper hinanden med en opgave