Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fem elever set fra ryggen arbejder i fællesarealerne

Elevrådet

Elevrådet er elevernes talerør og mulighed for at gøre en forskel.

Vi præsenterer elevernes ønsker for skolens ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Hvis der er noget, du som elev gerne vil have lavet om eller du har nogle gode idéer til nogle nye tiltag, så skal du kontakte en elevrådsrepræsentant.

Formandskabet består af følgende elever:

Formand: Katrine Hjelmar Brix Madsen
Næstformand: Oliver Eric Poul Kirkby
Næstformand: Valdemar Vejstrup Uldall Grøn

ELEVRÅDSFORMANDEN HAR ORDET

Læs elevrådsformandens brev til kommende elever på skolen, hvori hun beskriver hendes oplevelse af skolemiljøet, mulighederne og sociale aktiviteter på skolen.