Spring navigationen over og gå direkte til indhold
To piger sidder ved bord og kigger på små hvide sedler

Studieflex

Et tilbud til dig, som ikke har adgang til anden offentlig transport.

Studieflex er et tilbud dig, der er under uddannelse og ikke har adgang til anden offentlig transport. Når du er med i Studieflex-ordningen, bliver du hentet hjemme hos dig selv og kørt til dit uddannelsessted.

På nedenstående link kan du se betingelserne og hvordan man søger om at komme med i studieflex-ordningen.

https://www.guldborgsund.dk/borger/trafik-veje-og-havne/kollektiv-trafik/studieflex

Her ligger også et link til et ansøgningsskema, som skal udfyldes.
I ansøgningsskemaet er et punkt vedr. studienummer, dette punkt skal ikke udfyldes.

 

Ungdomskort 

Ønsker du at ansøge om et almindeligt Ungdomskort til transport, så finder du linket her: http://ungdomskort.dk/ 

Nykøbing Katedralskole set fra luften

Praktiske informationer

Vi har samlet lidt forskellig praktisk information, som du skal bruge i forbindelse med din elevtid hos os.

Cykel i cykelskur