Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Elever laver dramaøvelser udendørs

Vores strategi

Få et indblik i Nykøbing Katedralskoles strategi.

Strategi

Som et statslig selvejende gymnasium er Nykøbing katedralskole underlagt de statslige rammevilkår, og som lokal ungdomsuddannelsesinstitution skal vi til hver en tid forsøge at blive bedre til dét vi gør. Vi skal som skole kunne se på os selv udefra - og så skal Katedralskolen samtidig hele tiden være i bevægelse. Det skal vi fordi samfundet og omgivelserne flytter sig, og fordi eleverne og de ansatte ændrer sig. Og bevægelsen, det at flytte sig fra et sted til et andet, kræver koordination, retning og styringsmulighed. Det er dét, strategien er til for.

Vores Styrker er en god læringskultur og god stabil skoledrift i flotte fysiske rammer.
Vores Udviklingspotentialer ligger inden for pædagogisk udvikling, Nykat-kulturen og bedre ressourceanvendelse. Muligheder er lokale og internationale samarbejder, fokus på kulturel og digital dannelse, styrke den naturvidenskabelige profil, tydelige krav og mål samt udvikling fra elev til studerende. Vi skal have følgende Opmærksomhedspunkter: branding, tværgående samarbejdsmuligheder, øget karakterniveau og fastholdelse af en fokuseret udvikling.
(SUMO er udformet på bestyrelsens strategiseminar d. 05.09.2014 og revideret d. 20.09.2018).

Penalhus, drikkedunk, navneskilt og telefon på en tom plads