Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskole set fra parken med store træer i forgrunden

Retningslinjer for sejlads

Der kan forekomme skoleaktiviteter på vandet i forbindelse med skoleforløbet på Nykøbing Katedralskole.

Retningslinjer for sejlads og aktiviteter på vandet i forbindelse med skoleaktiviteter for elever på Nykøbing Katedralskole.

Ledelsen skal altid orienteres inden denne form for skoleaktiviteter.

  1. ingen aktiviteter på vandet fra okt-maj, eller ved vandtemperaturer under 14 grader
  2. alle deltagere i skolerelaterede aktiviteter på vandet skal altid bære sikkerhedsgodkendte redningsveste
  3. krav om svømmefærdigheder på 300m for deltagerne i vandaktiviteter, der foregår i vanddybder på over 1.2m
  4. kun aktivitet 200 m fra kysten. Der kan kun dispenseres for dette efter aftale med ledelsen
  5. ved større grupper / hele klasser (over 15 deltagere) skal der være følgebåd og/eller ansvarshavende

Rektor, Januar 2013

Selfie taget af lærer med elever