Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Glad HF student til dimission

HF og fagpakker

HF er en to-årig professionsrettet uddannelse, hvor du vælger fagpakke ud fra dine interesser og dine ønsker om fremtidig uddannelse og job.

I løbet af uddannelsen får du karrierevejledning, hvor du kan komme i studie- eller erhvervspraktik og blive klar til at vælge en videregående uddannelse eller job.

HF giver dig adgang til alle mellemlange og korte videregående uddannelser.

HF er en målrettet to-årig uddannelse som giver dig adgang til alle mellemlange og korte videregående uddannelser. Med en overbygning giver HF også adgang til de lange videregående uddannelser.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der kommer direkte fra grundskolen (9. og 10. klasse) og til dig, der har prøvet noget andet i en periode. HF er en bred uddannelse bygget op af en bred, almen fagrække. Et godt springbræt til fremtiden!

Vi lægger vægt på at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom vi lægger vægt på udviklingen af dine personlige og sociale kompetencer.


Se udpluk fra hverdagen på skolen og elever som fortæller om både STX og HF. 

HF's opbygning

HF-uddannelsen foregår over fire semestre (halvårlige forløb), hvor der undervises i obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag, og der indgår derudover et antal projekt- og praktikforløb.

Undervisningen på HF tilrettelægges med vægt på både det teoretiske og det anvendelsesorienterede og professionsrettede. Gennem praktik får du mulighed for at afprøve din viden ude i virkeligheden f.eks. på en folkeskole eller i en virksomhed, og dermed blive klogere på, hvilken uddannelse du skal vælge efter HF.

De obligatoriske fag og faggrupper er for alle elever:

  • Dansk på A-niveau.
  • Engelsk på B-niveau.
  • Matematik på C-niveau.
  • En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau.
  • En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
  • Enten faget musik, idræt eller mediefag på C-niveau.

Alle fag og faggruppeforløb afsluttes med eksamen.

 

Fagpakker 2024/2026
I begyndelsen af 3. semester vælger du fagpakke i forhold til interesse og dit mål for videreuddannelse efter HF. En fagpakke er en kombination af et fag på B-niveau og et fag på C-niveau, og fagpakkeforløbene foregår i 3. og 4. semester.

Fra sommeren 2024 udbydes følgende fagpakker:

Pædagogik, psykologi og sociale forhold

Fagpakkefag: Samfundsfag på B-niveau og psykologi på C-niveau

Samfund, politik og økonomi

Fagpakkefag: Samfundsfag på B-niveau og erhvervsøkonomi på C-niveau

Sundhed, mennesker og miljø

Fagpakkefag: Biologi på B-niveau og psykologi på C-niveau

Sundhed, politi og forsvar

Fagpakkefag: Idræt på B-niveau og psykologi på C-niveau

LÆS MERE OM FAGPAKKERNE HER

 

Valgfag
Som supplement til fagpakkevalget vælger du i begyndelsen af 2. semester et valgfag på enten  A- eller B-niveau eller 2 valgfag på C-niveau. Valgfagene læses i 3. og 4. semester.

Skolen har et særligt samarbejde med politiet med henblik på at forberede elever, som ønsker at videreuddanne sig inden for politi, Falck eller redning.

SE SKOLENS UDBUD AF VALGFAG TIL HF HER.

 

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?
HF er målrettet professionsuddannelserne og de korte videregående uddannelser.
På UddannelsesGuiden www.ug.dk kan du se hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser.

HF-uddannelsen henvender sig i vid udstrækning til dig, der efterfølgende vil tage en mellemlang videregående uddannelse/professionsbacheloruddannelse som eksempelvis folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, markedsføringsøkonom og mange andre.

Med en HF-uddannelse har du også mulighed for at tage en lang videregående uddannelse. En lang række af de lange videregående uddannelser forudsætter dog, at du har specifikke fag på bestemte niveauer. Du kan på UddannelsesGuidens hjemmeside se kravene til de enkelte uddannelser.

HF+

HF+ uddannelsen giver dig din HF eksamen på 3 år i et særligt tilrettelagt og trygt miljø. Du får nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen.

Fagpakker 2023/2025

Nykøbing Katedralskole udbyder følgende fagpakker for elever optaget sommeren 2023:

Pædagogik, psykologi og sociale forhold

Kan kombineres med fx samfundsfag, matematik, drama eller mediefag.

Sundhed, forsvar og politi

Kan kombineres med fx biologi, samfundsfag, psykologi eller matematik.

Samfund, politik og økonomi

Kan kombineres med fx erhvervsøkonomi, psykologi, matematik eller informatik.

Matematik og samfund

Kan kombineres med fx samfundsfag, kemi, engelsk A eller mediefag.

LÆS MERE OM FAGPAKKERNE HER

Elever som laver gruppearbejde

Valgfag på HF

Til HF-uddannelsen skal der vælges valgfag ud fra skolens muligheder. Mulighederne varierer efter årgang og fagpakker.

Fem unge står foran skilt ved skolen og lægger deres hænder over hinanden

Hvorfor skal du vælge Katedralskolen?

På Nykøbing Katedralskole får du en skole med høj faglighed, et godt studiemiljø med fokus på klasserumskultur og internationale aktiviteter. Vi har også talentprogrammer og frivillige aktiviteter, samt traditionsrige fester.

Idræt udendørs