Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Sten i græsplæne med Nykøbing Katedralskole 500 år graveret i

Nykøbing Katedralskoles historie

Med langt over 500 år på bagen, er vores skole en af Danmarks ældste skoler.

Vi ved med sikkerhed at skolen fandtes som Stadsskole den 3. december i 1498, så derfor holdt skolen 500-års jubilæum den 3. december 1998.

Skolen har haft mange forskellige adresser i Nykøbing. Den første skolebygning lå ved Vor Frue Kirke, der før reformationen var byens sognekirke. Efter reformationen blev kirken revet ned og Klosterkirken blev byens sognekirke, hvor skolens undervisning fandt sted i kirkens vestfløj i nederste etage. Klosterkirken var en del af det daværende Franciskanerkloster. Efter reformationen kommer den første skolelov i 1537 og vores skole bliver til en latinskole. Det var forsat en ren drengeskole med det formål at uddanne elever til det teologiske studium.

Skolen har haft flere velgørere gennem tiderne, og vigtigst er nok Sophie af Mecklenburg, dronning af Danmark og Norge fra 1572-1588 og mor til bl.a. Christian den Fjerde. Sophie boede som enkedronning på Nykøbing Slot fra 1594 til sin død i 1631. Hun var nok den person i ældre tid der har haft størst betydning for Nykøbing F. Hun var flittig og foretagsom, interesseret i alle forhold og nyskabende med specielt fokus på at unge i Nykøbing kunne få en god uddannelse. Skolen kan i høj grad takke Dronning Sophie og den senere Dronning Amalie (boede på slottet 1670-1685) for deres interesse for og økonomiske støtte til skolen. Begge enkedronninger er portrætteret på billeder der i dag hænger i festsalen.

I 1807 flytter skolen ind i Købmand Hinckeldeys bygning i Slotsgade. Her kunne rektor Søren Bloch bo standsmæssigt. Han kom fra Odense Katedralskole og det var ham, der gav skolen sit nuværende navn: Nykøbing Katedralskole.

Først i 1903 bliver de første piger optaget på skolen og i 1907 får skolen en ny skolebygning bag den tidligere i Slotsgade – den gamle politistation.

I 1953 flytter skolen til de nuværende bygninger på Poul Martin Møllersvej. Skolens vartegn er nu observatoriet, der var en donation af ingeniør Knud Højgaard, der gav den daværende rektor valget mellem en svømmehal eller et observatorium. Rektor valgte klogelig observatoriet. Det blev renoveret i 2020 med støtte fra Højgaard fonden. Kuplen er nu et moderne elektronisk styret observatorium der er et værdifuldt laboratorium for skolens astronomiundervisning. Skolen fik i 2004 flere tilbygninger og en gennemgribende renovering af den gamle bygningsmasse i 2011. I 2007 blev skolen statslig selvejende efter at have været under Storstrøm Amts regi.

Skolen har en værdifuld gammel bogsamling, der i flere tilfælde har kunne hjælpe Den Arnamagnæanske Samling under Københavns Universitet med dubletter af bogtitler de manglede til deres bogsamling. I dag opbevares skolens bogsamling under betryggende forhold og de gamle bøger udstilles i skiftende udstillinger i en speciel montre i et af skolens knudepunkter. På den måde er skolens historie synlig i en nutidig skoledag.

Nykøbing Katedralskoles bygninger