Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Ung mand og kvinde viser opgave hvorpå der står opgave 1

Frister for lektier og opgaverespons

Hvad er egentlig skolens regler omkring frister for lektier og opgaverespons?

Dag-til-dag-lektier lægges i Lectio senest kl. 15:30 dagen før. Lektier til mandag skrives i Lectio senest fredag kl. 15:30. Det samme gælder lektier til ferier, hvor lektien skal skrives ind senest kl. 15:30 den skoledag ferien starter.

Skriftlige opgaver skal lægges på Lectio i rimelig tid, så eleverne kan planlægge deres arbejde.
Den enkelte elev må max have 15 timers skriftligt arbejde pr uge.

Respons på skriftlige opgaver skal ske inden den næste opgave skal afleveres.

Større opgaver
SRO skal leveres tilbage således, at klassen kan evaluere forløbet inden undervisningens afslutning i de relevante fag.
DHO skal leveres tilbage inden den mundtlige årsprøve påbegyndes.

Ovenstående frister kan naturligvis justeres efter gensidig aftale mellem lærer og elev.

For sent afleverede opgaver
Opgaven rettes når det passer ind i lærerens arbejdsplan.

Korrumperede filer o.lign.
Opgaver der ikke kan åbnes eller som ikke lever op til de gældende rammer for den aktuelle opgave bedømmes med -3.

Elever på vej ind på skolen