Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Ung mand og kvinde viser opgave hvorpå der står opgave 1

Frister for lektier og opgaverespons

Hvad er egentlig skolens regler omkring frister for lektier og opgaverespons?

Dag-til-dag-lektier lægges i Lectio senest kl. 15:30 dagen før. Lektier til mandag skrives i Lectio senest fredag kl. 15:30. Det samme gælder lektier til ferier, hvor lektien skal skrives ind senest kl. 15:30 den skoledag ferien starter.

Opgaver på 1-4 elev-timer udleveres til eleverne senest 5 skoledage før afleveringsfristen (ferier tæller ikke med). Rettidigt afleverede opgaver rettes og afleveres retur med krav om formativ feedback senest 10 skoledage efter aflevering, og før næste opgave udleveres.

Opgaver på mere end 4 elev-timer udleveres til eleverne senest 10 skoledage før afleveringsfristen (ferier tæller ikke med). Rettidigt afleverede opgaver rettes og leveres retur med krav om formativ feedback senest 15 skoledage efter aflevering, og før næste opgave udleveres.

I de perioder, hvor STX-eleverne skriver DHO, SRO, SRP eller HF-eleverne skriver mini-SSO og SSO skal faglærere tage hensyn til elevernes arbejdsbelastning i planlægningen af elevernes skriftlige arbejde.

NB: fristerne kan altid justeres efter gensidig aftale mellem lærer og elev.

Pige set bagfra laver skriftlig opgave på bærbar computer

Formalia ved større skriftlige opgaver

Det er vigtigt at du er orienteret omkring formalia ved de større skriftelige opgaver på Nykøbing Katedralskole.

Elever på vej ind på skolen