Bestyrelsen

På denne side ses informationer med relevans for bestyrelsens arbejde: 

- bestyrelsesmedlemmer
- forretningsorden
- vedtægter
- bestyrelsesmødereferater
- rektors resultatlønskontrakt


Nykøbing Katedralskole er en selvejende institution med følgende bestyrelse:
 

undefined                    
Jens Erik Boesen
 (Formand)               Mikkel Wesselhoff
Udpeget af kommunalbestyrelsen     Udpeget af det lokale erhvervsliv

undefined                    undefined
Brian Brodersen                                  Hannah Karina Mikkelsen
Udpeget af skolelederne i                   Udpeget af  det lokale kulturliv
Guldborgsund Kommune

 

 

 

Mona Høgh                                           Vakant
Udpeget af                                             Udpeget af universiteterne
Professionshøjskolen Absalon    

undefined                    undefined

Dorte Henriksen                                  Martin Bonde (uden stemmeret)
Udpeget af GL-personalet                   Udpeget af TAP-personalet

 

 

 


Vibeke Keis Thustrup                          Sara Zølner Rysse (uden stemmeret)
Udpeget af elever og kursister             Udpeget af elever og kursister

 

undefined

Kirsten Danving
Sekretær og rektor

 

Forretningsorden for Nykøbing Katedralskoles bestyrelse 2020

Vedtægter 2018

Referater af bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2020
Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2020

                                                                                                                                Se referater fra tidligere skoleår her


Rektors resultatlønskontrakt:

Afrapportering/opgørelse 2019

Resultatlønskontrakt 2019
                                                                                                                                Se tidligere års kontrakter her