Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskoles bygninger set udefra med en statue i forgrunden

Bestyrelsen

Nykøbing Katedralskoles er en selvejende institution med en bestyrelse.

Du kan derfor på denne side se informationer, referater og andet med relevans for bestyrelsens arbejde.

På siden finder du:

  • Oversigt over bestyrelsesmedlemmer
  • Forretningsorden
  • Vedtægter
  • Bestyrelsesmødereferater
  • Rektors resultatlønskontrakt

Har du spørgsmål eller brug for information vedr. bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte administrationen.

 

Bestyrelsen

Jens Erik Boesen

Formand
udpeget af kommunalbestyrelsen

Mikkel Wesselhoff

Udpeget af det lokale erhvervsliv

Brian Brodersen

Udpeget af skolelederne i Guldborgsund Kommune

Hannah Karina Mikkelsen

Udpeget af det lokale kulturliv

Ann-Britt Lærkedahl Larsen

Udpeget af Professionshøjskolen Absalon

Vakant

Udpeget af universiteterne

Dorte Henriksen

Udpeget af GL-personalet

Nina Schou (uden stemmeret)

Udpeget af TAP-personalet

Ea Olesen

Udpeget af elever og kursister

Sol Steen Dalgaard (uden stemmeret)

Udpeget af elever og kursister

Kirsten Danving

Sekretær og rektor

Forretningsorden

Download forretningsorden for Nykøbing Katedralskoles bestyrelse.

Vedtægter

Læs vedtægterne for Nykøbing Katedralskole.

Referater fra bestyrelsesmøder

Læs referaterne fra bestyrelsesmøderne på Nykøbing Katedralskole.

Rektors resultatlønskontrakt

Se Rektors resultatlønskontrakt og afrapportering/opgørelse for 2019.

Nykøbing Katedralskoles bygninger set udefra med en statue i forgrunden

Referater fra bestyrelsesmøder

Alle vores skolebestyrelses referater er tilgængelige på denne side.

Skilt hvorpå der står Nykøbing Katedralskole STX og HF. I baggrunden skolens bygninger.

Lovpligtige oplysninger

Vi har samlet forskellig lovpligtig information og oplysninger i forhold til Nykøbing Katedralskole.

Elever på vej ind på Nykøbing Katedralskole