Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Idræt udendørs på Nykøbing Katedralskole

Samarbejde med eliteidrætsklubber

Katedralskolen har indgået en samarbejdsaftale med nogle af de lokale eliteidrætsklubber i Nykøbing, f.eks.: NFC, NFH, TSØ, Brydeklubben Thor, Lene Dance, Svømmeklubben SYD.

Samarbejdsaftalens formål er at medvirke til at give unge eliteidrætsudøvere bedre muligheder for at dygtiggøre sig såvel sportsligt som uddannelsesmæssigt.
Ved tæt kontakt mellem klub og skole, aftales vilkårene for den unge eliteidrætsudøver, hvilket bidrager til at udvikle det unge talents sportslige og læringsmæssige potentiale.

Målgruppen for samarbejdsaftalen er lokale eliteidrætsudøvere, som ønsker at tage en STX på tre år, eller en HF på to år, med mulighed for at træne, eller deltage i stævner i den normale skoletid.
Er der brug herfor, kan begge uddannelser forlænges med et år.

Det er den enkelte klub, der i samarbejde med Nykøbing Katedralskole godkender eliteidrætsudøveren.

For spørgsmål kontakt eliteidrætskoordinator rektor Morten Pape Nielsen på tlf. 2182 7029 eller mail mn@nykgym.dk

Morten Pape Nielsen - MN

Rektor
Elevråd, Organisation, Personale, Økonomi

Idrætsanlægget i morgensolen