Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Tre billeder, ét hvor tre elever står på vinderskamlen, ét med en pige til hest og ét med to brydere

Samarbejde med lokale eliteidrætsklubber

Nykøbing Katedralskole har indgået samarbejdsaftaler med lokale eliteidrætsklubber, foreninger og organisationer i Guldborgsund Kommune

For Nykøbing Katedralskole er den lokale forankring vigtig, og i den forbindelse ønsker skolen at være med til at udbygge mulighederne for, at lokale unge eliteidrætsudøvere kan kombinere idrætsudøvelse og uddannelse.

Uddannelser, som tilbydes på Nykøbing Katedralskole, er STX over tre år og HF over to år. Der er mulighed for, at begge uddannelser kan forlænges med et år.

Ansøgning til skolen om at blive eliteidrætselev sendes via optagelse.dk. Det er den enkelte klub, der i samarbejde med Nykøbing Katedralskole godkender eliteidrætsudøveren. Godkendelsen foregår ved, at trænerne vurderer det sportslige potentiale, og Nykøbing Katedralskole bedømmer det boglige niveau.

Som godkendt talentfuld idrætsudøver kan man være til formiddagstræning i skoletiden, eller man kan deltage i træningslejre og stævner i skoletiden. Opgaver og afleveringer vil kunne afleveres senere end normalt, og der vil blive givet erstatningstimer i form af studietimer, lektiecafe eller vejledende samtaler.

Nykøbing Katedralskole støtter op omkring Guldborgsund Kommunes Idrætspolitik. Katedralskolen stiller fitnesslokale, gymnastiksale og udendørs areal til rådighed, og som eliteidrætselev vil man kunne få tilrettelagt et fysisk træningsprogram af skolens universitetsuddannede idrætslærere. Ligeledes vil måling af styrke, hurtighed og kondition kunne foretages i et testlokale.

Det er centralt for Nykøbing Katedralskole at give gode betingelser for den enkelte eliteidrætsudøver og at skabe et fællesskab blandt eliteidrætsudøverne på tværs af idrætsgrene.

For spørgsmål eller samtale kontakt eliteidrætskoordinator Mike Hendriksen på tlf. 23650805 eller mail mh@nykgym.dk.

Billede af Mike Hendriksen
Idrætsanlægget i morgensolen