Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Tre elever laver gruppearbejde mens en fjerde elev er med virtuelt på tændt bærbar computer

Virtuel undervisning

Hvad er kriterierne for virtuel undervisning?

  • Virtuel undervisning sidestilles med almindelig undervisning med fysisk fremmøde, dvs. der er mødepligt og der bliver registreret fravær. Regler der gælder ved almindelig undervisning gælder også ved virtuel undervisning, men det kan ikke nødvendigvis forventes, at man når det samme pensum som ved almindelig undervisning med fysisk fremmøde. Se i øvrigt skolens hjemmeside.
  • Lærer og elev skal være i dialog/samtale med hinanden i løbet af undervisningen.
  • Der kan sagtens forekomme løbende skemaændringer, selvom undervisningen omlægges til virtuel undervisning, du holder dig altid opdateret på Lectio.
  • På Katedralskolen kræver vi at både elev og underviser har webcam og mikrofon tændt under undervisningen, og at eleverne møder op til virtuel undervisning, som havde det været undervisning med fysisk fremmøde. Slukkede webcams og mikrofoner vil blive registreret som fravær.
  • Undervisningsformerne skal varieres akkurat som den almindelige undervisning skal varieres, og læreren bør (såfremt det er muligt) planlægge sekvenser som ikke kræver skærm.
  • Skolens platform til brug ved virtuel undervisning er Teams, men der kan sagtens lægges opgaver i Lectio.
  • Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om informationer der sendes fra skolen i tilfælde af omlægning til virtuel undervisning. Skolen informerer på Teams – nykat – heleskolen.
    I tilfælde af nedlukning vil der også blive informeret på skolens hjemmeside.


//Ledelsen 24.9.2020

Nykøbing Katedralskoles bygninger