Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Otte studiner sidder på række og lytter opmærksomt

STX

STX er en tre-årig uddannelse, som du sammensætter ud fra dine interesser. Uddannelsen er opbygget af et grundforløb med et efterfølgende studieretningsforløb.

STX er en 3-årig uddannelse, som du kan sammensætte, så den passer til dine interesser og ønsker for fremtiden. STX uddannelsen kvalificerer dig nemlig til, at søge ind på lige netop den uddannelse du drømmer om efter den afsluttende eksamen.

I de tre år uddannelsen varer, bliver du præsenteret for en række fag inden for flere fagområder. STX er den bredeste gymnasiale ungdomsuddannelse - og med en STX fra Nykøbing Katedralskole står alle døre åbne!

Uddannelsen er opbygget af et grundforløb med et efterfølgende studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag.

Se udpluk fra hverdagen på skolen og elever som fortæller om både STX og HF. 

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i almen sprogforståelse (ap) samt et naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.

Studieretninger i skoleåret 2023/2026

I studieretningsforløbet skal du vælge mellem skolens udbud af studieretninger, som i dette skoleår er følgende:

Sproglig

Engelsk A - Fransk A/Tysk A - Samfundsfag B
Engelsk A - Fransk A/Spansk A - Tysk B

Kunstnerisk

Musik A - Engelsk A
Musik A - Matematik A

Naturvidenskabelig

Biologi A - Kemi B
Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B
Matematik A - Fysik B - Kemi B

Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A - Engelsk A
Samfundsfag A - Fransk A
Samfundsfag A - Matematik A
Samfundsfag A - Tysk A

Hvad kan du bruge studieretningen til?

Se her, hvad du kan bruge studieretningerne til: For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du bruge UddannelsesGuidens ”Adgangskortet” på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det viser, hvad din studieretning giver adgang til. Husk at vælge "STX" og taste studieretningsfagene ind.
Du kan også se, hvilke uddannelser du yderligere får adgang til, hvis du tager et fag på et højere niveau som valgfag.
Det er langt fra alle fag, der giver adgang til videregående uddannelser. Derfor er det ikke alle fag, du kan taste ind på Adgangskortet.

En tom plads ved et skrivebord med elever i baggrunden

Sammensæt din uddannelse

Brug vores studieretningsværktøj til at sammensætte din STX uddannelse. Når du har valgt studieretning, valgfag mm., kan du se hvad dine uddannelsesvalg giver adgang til af videregående uddannelser.

To piger set bagfra sidder på deres pladser

Valgfag på STX

Til STX-uddannelsen skal der vælges valgfag ud fra skolens muligheder. Du kan vælge 1-3 valgfag afhængig af den studieretning du har valgt.

Elever til undervisning