Spring navigationen over og gå direkte til indhold
To drenge kigger på computerskærm. Den ene lægger armen om skuldrene på den anden

Vores værdier

På Nykøbing Katedralskole lægger vi vægt på, at vores elever og medarbejdere bidrager til at fastholde en skolekultur, der bygger på tolerance, gensidig respekt og en god omgangstone. Vi vil bevare den imødekommende og gode stemning på skolen, hvor der er tid og rum til både fællesskabet og til at være forskellige.

Eleverne har medindflydelse på og medansvar for undervisningen, og vi forventer, at de udnytter dette - at de tager ansvar for deres egen uddannelse, yder en aktiv arbejdsindsats og viser hinanden respekt.

Skolen er en arbejdsplads, hvor elever og ansatte skal have de bedste muligheder for personlig udvikling, gode oplevelser og arbejdsglæde. Skolen støtter initiativ og virkelyst og medindflydelse. Vi forventer at alle yder deres bidrag.

Elever som samarbejder