Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Bordopstilling til eksamen

Regler for skriftlig eksamen og prøver

Vigtig information om, hvordan du skal forholde dig under skriftlig eksamen og prøver, herunder hjælp til at hente det obligatoriske monitoreringsprogram ExamCookie

Afvikling af terminsprøver, årsprøver og skriftlige eksamener

De skriftlige eksamener afvikles digitalt via Netprøver.dk. For at træne den digitale eksamensform, vil alle terminsprøver skulle afleveres digitalt via Lectio.

Alle prøvebesvarelser skal afleveres i PDF-format. Besvarelser, der hører til prøvedele uden hjælpemidler, skal dog afleveres håndskrevne på papir; og du skal selv have skrivematerialer med.

Den praktiske afvikling af skriftlige prøver

På Lectio står der, hvornår dine prøver foregår og hvor.

Du skal møde rettidigt, hvilket for alle prøver betyder 30 minutter før prøvernes officielle starttids­punkt. Der foretages fraværsregistrering fra 15 minutter før prøvens officielle starttidspunkt. Dørene til prøvelokalerne lukkes, når fraværsregisteringen begynder. Senere adgang til prøvelokalerne kan kun opnås efter særlig tilladelse fra Rektor.

For de fleste prøver betyder rettidigt altså, at du skal møde allersenest kl. 8:30, så du har tid til at finde det lokale og den plads, hvor dit navne­skilt ligger. Ved musikeksamen er mødetiden dog kl. 7:45 eller evt. kl. 12:50.

Når fraværsregistreringen begynder, skal du sidde på din plads, være færdig med at stille computer op, have slukket din mobiltelefon og andre mobile enheder helt og afleveret dem til vagterne, lagt alle hjælpemidler frem og have fjernet alle tasker fra bordet.

Hvis du bliver forhindret i at møde rettidigt, skal du – hvis det er muligt – ringe besked til kontoret, så snart du kender til forsinkelsen. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig på kontoret. Der tages i hvert tilfælde stilling til, om du kan få adgang til prøvelokalet og få åbnet for download af opgaveteksten.

Ved sygdom skal du ringe besked til kontoret på telefon 54849000 og kontakte din læge, for at få lavet en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal du selv betale for og den skal afleveres/sendes til skolen samme dag inden kl. 15. Du vil senere blive indkaldt til sygeprøve. Bliver du dårlig eller syg under prøven, skal du henvende dig til en eksamensvagt.

Monitorering

Skolen forbeholder sig ret til at undersøge din færden på internettet under eksamen. Derfor skal du under hele eksamen benytte skolens it-netværk og monitoreringsprogrammet ExamCookie. Desuden skal du logge ind med dit Unilogin. Programmet skal være installeret inden prøverne. Det startes inden prøvens start, og det skal være aktivt uafbrudt, indtil afleveringen er gennemført. Har du en nyere MAC-computer kan det forekomme, at du ved download af programmet bliver spurgt, om du giver tilladelse til, at programmet tager skærmbilleder. Dette spørgsmål SKAL du svare ja til. Svarer du nej, anvender du ikke programmet og dette vil skolen betragte som et forsøg på snyd. Du har efterfølgende også selv adgang til de monitorerede data.

Links:

 Animeret billede af elev, der sidder til eksamen med mange bøger foran sig og teksten 'Eksamen' stående i brilleglassene