Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Lærer som er igang med at undervise eleverne

Undervisere

Få sat ansigt på alle vores engagerede undervisere, som har den daglige kontakt med eleverne på Nykøbing Katedralskole.

Igennem studietiden hos os, vil du blive undervist af flere af vores dygtige lærere. Lærerne underviser på de forskellige studieretninger og fag vi tilbyder på Nykøbing Katedralskole. Du kan under hver lærer se, hvilke fag de underviser i.

 

Skolens undervisere

A.

Anders E. Christensen - AC

Fysik, Matematik

Anders K. Stausholm - AS

IT-vejleder, Engelsk, Samfundsfag

Anne R. Rosendahl - AR

Studievejleder, Engelsk, Religion

B.

Bettina Hestbek - BH

Samfundsfag, Tysk

Birgit Kiilerich - BK

Billedkunst, Spansk

Björg Rasmussen - BR

Billedkunst, Samfundsfag

Bjørn Værnhøj Pedersen - BVP

Mediefag, Oldtidskundskab

Brian Egede-Pedersen - BP

Engelsk, Historie

C.

Catrine Scholle - CS

International koordinator, Idræt, Psykologi

Christian Enemark - CE

Idræt, Samfundsfag

D.

Ditte R. Kristiansen - Di

Dansk, Drama,

Dorte Henriksen - DH

GL-tillidsrepræsentant, Dansk, Samfundsfag

E.

Emma Louise Rasmussen - ELR (Barsel)

Historie, Idræt

F.

Frederik Ferdinand - FF

Samfundsfag, Engelsk

G.

Gorm Nielsen - Go

Historie, Naturgeografi

H.

Helle Wedel - HJ

Psykologi, Tysk

Henrik Wessel - HW

Astronomi, Fysik, Matematik

I.

Ida Bruun Clausen - IC

Dansk, Musik

Ida Holm Espersen - IE

Biologi

Inge Wagner - IW

Biologi, Bioteknologi, Kemi

J.

Jan Schlosser - JS

Historie, Tysk

Johanne Rasmussen - JoR (Barsel)

Læsevejleder, Dansk, Samfundsfag

Jutta Fitzner - JF

Fransk, Idræt

K.

Karin Pedersen - KP

Kemi

Kristina S. Dalgaard - Da

Kursusleder, Matematikvejleder, SPS-koordinator, Matematik

Kurt Jensen - KJ

Fysik, Matematik

L.

Lars Jørgensen - LJ

Vicerektor
Dansk, Tysk

Lene Bønnerup - LB

Kursusleder, Dansk, Engelsk

Lise Stentebjerg - LS

Talentkoordinator, Dans, Idræt, Psykologi

M.

Mai-Brit Bülow-Nielsen - MB

Biologi, Idræt

Maria Thingholm - MT

Historie, Idræt

Martin Kruse - MaK

Matematik

Mette Facius - MF

Koordinator for udvekslingselever, Historie, Religion

Mette Nørholm - Noe

Dansk, Filosofi, Psykologi

Mette Pryds - MP

Uddannelseschef
Historie, Oldtidskundskab

Michael R. Welling - MW

IT-vejleder, Ordblindekoordinator, Historie, Samfundsfag

Mie Østergaard - Moe

Elevkoordinator, Engelsk, Historie

Mike Hendriksen - MH

Dansk, Idræt

Mikkel Kjær Grindsted - MK

Engelsk, Historie

Mille Björlik-Nimb - Mi

Dansk, Drama, Musik

Morten Pape Nielsen - MN

Rektor
Historie, Naturgeografi

Morten Blok Sørensen - MS

Dansk

N.

Nicolai Jacobsen - NJ

Historie, Idræt

Nicolaj Frejlev - NF

Dansk, Religion

Niels Just Rasmussen - NR

Naturgeografi, Religion

Nina Holst Nielsen - NN

Dansk, Mediefag

O.

Olav Lyndrup - OL

Matematikvejleder, Informatik, Matematik

R.

Ronni P. Frederiksen - RP

Studievejleder, Fransk, Idræt

Rune Frank Hansen - RFH

Engelsk, oldtidskundskab

S.

Sara Møhlenberg - SaM

Biologi

Simon Jehn - SiJ

Samfundsfag, Engelsk

Steen J. Jensen - SJ

Fysik, Matematik

Sunilda Torres - STo

Spansk

Sunneva Poulsen - SP

Dansk, Engelsk

Søs Maxner - Ma

Dansk, Engelsk

T.

Trine Lundstrøm - TL

Arbejdsmiljørepræsentant, Biologi

Elever i klasselokalet