Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fem elever set fra ryggen arbejder i fællesarealerne

Grøn skole - elevudvalg

 

Grøn skole er et elevudvalg, som forsøger at gøre Nykøbing Katedralskole mere bæredygtigt gennem forskellige tiltag og aktiviteter.

Eleverne har blandt andet sat pantspande op samt en bogbyttestation. De afholder året igennem forskellige begivenheder for alle, som har en bæredygtig agenda, fx genbrugscrawl og brætspilsaften.

Udvalget skaber samvær på tværs af HF og STX samt de forskellige klassetrin. På Facebook informerer GRØN-skole også deres følgere, elever og deres familie, om hvordan man kan gøre sine vaner mere bæredygtige.

Følg Grøn skole på facebook her  https://www.facebook.com/gronskolenykatten/

Se elevernes præsentationsfilm om grøn skole

 

And now in english

Green School is a student comitee that tries to make Nykøbing Katedralskole more sustainable through different initiatives and activities.

The students have put op bottle deposits and a book exchange stations.
They also host different events for alle the students with a sustainable purpose such as thriftcrawl and game night.

The comitee creates friendships across HF and STX and between the different classes and levels. On our Facebook platform we inform our followers, students and their families, how they can make their habits more sustainable.