Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskole set fra parken med store træer

Legat fra Stipendiefonden

Se om du opfylder betingelserne til fondens midler.

Fondens midler uddeles til studenter (stx og hf), som er dimitteret fra skolen i de nærmeste foregående år samt til nogle af skolens nuværende afgangselever i gymnasiet.


Stipendiefonden samler nedenstående legater under et:

Civilingeniør Knud Højgaards Legat:
Uddeles fortrinsvis til elever, der studerer ved Danmarks Tekniske Højskole.

Rektor L. Willesens og hustru, fru Ida Willesens Mindelegat:
Legatet yder støtte til dygtige og lovende studenter fra Nykøbing Katedralskole, der efter rektors skøn trænger til understøttelse i videre uddannelsesøjemed.

Nykøbing Katedralskoles Elevsamfunds Understøttelsesfond:
Fondens formål er at yde tidligere elever ved Nykøbing Katedralskole økonomisk hjælp under studier og anden uddannelse, eller hvor hjælp i øvrigt måtte skønnes nødvendig.


Sådan gør du

Informationer om ansøgerens (og evt. forældrenes) økonomiske forhold skal dokumenteres ved foregående års skatteopgørelse. Eksamensbeviser og lignende dokumentation vedlægges i bekræftet stand af den udstedende uddannelsesinstitution.

Ansøgningerne sendes senest d. 15. april til Nykøbing Katedralskole, P. M. Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F.

Uddelingen finder sted ved translokationen.

BLANKET TIL ANSØGNING

Du finder blanketten til ansøgning her eller ved at henvende dig på skolens kontor.

elev som koncentrerer sig