Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Pige set bagfra kigger på computerskærm

Digital dannelse

Se progressionsplanen for digital dannelse på Nykøbing Katedralskole.

Målet med undervisningen er at udvikle elevernes IT-kompetencer og bidrage til elevernes almendannelse i et IT-perspektiv.

Eleverne skal lære at søge og formidle viden, at forholde sig kritisk til digitale kilder samt tilegne sig redskaber til at reflektere over digitale udviklingsmuligheder og etiske problemstillinger i forbindelse hermed samt at anvende IT-platforme som aktiv deltager i den demokratiske debat.

Undervisningen kan fx tage udgangspunkt i Anne Boie Johannesson: ”Veje til digital dannelse. 112 praktiske øvelser”. Lindhardt og Ringhof 2017.

 

Oversigt

Emne Grundforløb 1G 2G 3G
1. Introduktion
Lectio
Word og pdf
Excel (grundlæggende)
IT-medarbejder (Hu)
Teamleder
Dansk
Samfundsfag
     
2. Programmer for læsesvage og ordblinde Ordblindekoordinator
(MW)
     
3. Digital dannelse og blogs   Forløb
Samfundsfag/dansk
(Indgår i skr. arbejde i dansk)
   
4. Googlesøgninger og kildekritik   Historie    
5. Litteratursøgning
Databaser
Kildekritik
  GBS bibliotek
(forberedelse til DHO)
GBS bibliotek
(forberedelse til SRO)
GBS bibliotek
(Forberedelse til SRP)
6. Matematikprogrammer
Geogebra/Wordmat/Maple
Matematik Matematik    
7. Dataopsamling   Fysik    
8. Video
screencast-o-matic
    Engelsk  
9. Etik
Kunstig intelligens
VR teknologi
  Biologi
-
Evt. historie
-
-
Naturgeografi
Oldtidskundskab, religion,
historie
Evt. historie
10. Læringsrummoduler
Multitasking
Noter
Plagiat
-
Teamleder
Teamassistent
-
-
-
Dansk
   

 

Undervisningsbeskrivelse

1. Introduktion

1.1.Adgang til skolens IT-systemer og Lectio. (90 minutter ved skolens IT-medarbejder og klassens teamleder)


Skolens IT medarbejder introducerer eleverne til skolens digitale infrastruktur og adgang til

 • Wifi,
 • printere,
 • Lectio,
 • Sharepoint og
 • Onenote.

Klassens teamleder introducerer eleverne grundigt til Lectio med fokus på:

 • Skema
 • Skriftlige opgaver
 • Fravær og fraværsårsager
 • Beskeder (kun til skolerelaterede aktiviteter)
 • Forskellen mellem Lectio på PC og Lectio-apps


1.2 Word og pdf (indgår i undervisningen i dansk)


Eleverne undervises i de grundlæggende funktioner i word og pdf, herunder

 • Oprette og gemme et dokument i word
 • Formatere tekst
 • Fodnoter
 • Stave- og grammatikkontrol og synonymordbog
 • Printe
 • Sidehoved og sidefod samt sidetal


1.3.Excel (indgår i undervisningen i samfundsfag)


Eleverne undervises i de grundlæggende funktioner i excel, herunder

 • Oprette og gemme et excelark
 • Formler
 • Diagrammer
 • Sortering


2. Programmer for læsesvage og ordblinde

(45 minutter ved skolens ordblindekoordinator)

Eleverne introduceres til mulighederne for læsesvage og ordblinde i brugen af CD-ord, Into-words og App-writer.
Introduktionen følges senere op af individuel undervisning for interesserede.


3. Digital dannelse og blogs

(Selvtilrettelagt forløb med klassens samfundsfagslærer og dansklærer)

Forløbet er et flerfagligt forløb som afvikles i studieretningsforløbet i 1g. Forløbet omhandler

 • Adfærd på nettet
 • Digitale fodspor
 • Fake news
 • Blogs

Det anbefales at undervisningen følges op af skriftligt arbejde med emnet i dansk.


4. Googlesøgninger og kildekritik

(indgår i undervisningen i historie)

Eleverne lærer at anvende Google, herunder

 • At søge på Google
 • Anvende mere avancerede søgefunktioner samt
 • tage kritisk stilling til informationerne


5. Litteratursøgning

(3 x 45 minutter ved bibliotekar)

I samarbejde med Guldborgsundbibliotekerne iværksætter skolen kurser i litteratursøgning på nettet og i de tilgængelige databaser i forbindelse med udarbejdelsen af større skriftlige opgaver (DHO, SRO og SRP)


6. Matematikprogrammer

(Indgår i matematikundervisningen. Forløb af forskellig varighed)

Matematiklærerne introducerer til forskellige matematikprogammer

 • 1g Geogebra
 • 1hf Wordmat
 • Maple for de relevante klasser


7. Dataopsamling

(Indgår i fysikundervisningen på C-niveau)

Fysiklærerne introducerer til dataopsamling. Dataopsamling kan desuden anvendes i de øvrige naturvidenskabelige fag.


8. Video

(indgår i undervisningen i engelsk)

Engelsklæreren øver eleverne i produktion af filmisk produkt, fx anvendelse af programmet Sccreencast-o-matic.


9. Etik


9.1. (indgår i undervisningen i oldtidskundskab og religion)


Lærerne aftaler indbyrdes forløb, der lader eleverne reflektere over og diskutere etiske problemstillinger ved kunstig intelligens og ny teknologi som
fx brug af robotter, genmodificering o. lign.

9.2.VR-teknologi (indgår i undervisningen i naturgeografi og historie)


Forløbet skal dels demonstrere VR-teknologi i forbindelse med et fagligt forløb dels lægge op til en refleksion over konsekvenser ved teknologien.


10. Læringsrumsmoduler (LR)

(En del af undervisningen i studieteknik/læringsrumsmoduler indbefatter følgende IT-aspekter. Undervisningen planlægges separat)

 • Problemer i forbindelse med multitasking
 • Noter
 • Plagiat

 

Hent progressionsplanen som pdf-fil her.


3-5-2018/LJ

Nykøbing Katedralskole uskarp i baggrunden og statue i fokus i forgrunden

Ordblindhed og læsevejledning

Som ordblind er man hverken dum eller doven. Så for Nykøbing Katedralskole er det afgørende, at du møder den hjælp og støtte du har behov for.

Skilt hvorpå der står Nykøbing Katedralskole STX og HF. I baggrunden skolens bygninger.

Lovpligtige oplysninger

Vi har samlet forskellig lovpligtig information og oplysninger i forhold til Nykøbing Katedralskole.

Elever som alle sidder foran deres computere