Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Tre elever på vej ind på skolen

Om at træffe et aktivt ungdoms-uddannelsesvalg

Efterår 2016, Nykøbing Katedralskole - STX.

Hvorfor Nykøbing Katedralskole var den rigtige uddannelsesinstitution for mig

Da jeg forlod folkeskolen, stod jeg for første gang med følelsen af, at være fri og have mulighed for at dreje livet i den retning, som netop jeg ønskede. Jeg befandt mig i et hav af muligheder og drømte om at realisere mig selv som alt fra professionel fodboldspiller til livsstilsekspert, designer, psykolog eller forsker. Jeg var på den måde fuld af ambitioner, men langtfra klar til, at træffe en afgørende beslutning om valget af karriere.

Det danske uddannelsessystem har forandret sig meget gennem de sidste årtier, og ungdomsuddannelserne spænder i dag over en bred vifte af alternativer, der er svære at navigere i, og øger det personlige ansvar og pres for at vælge ’den rigtige vej’. Sådan er min erfaring i hvert fald. Alligevel synes jeg ofte, det almene gymnasium (STX) fungerer som ’det naturlige valg’; et legitimt valg, der ikke gør krav på uddybende forklaringer eller bliver rynket på næsen over ved middagsbordene, men relativt ureflekteret godtages som velovervejet og fornuftigt.

Min påstand er imidlertid, at der ikke nødvendigvis er uoverensstemmelse mellem det såkaldt ’naturlige valg’ og det ’rigtige valg’: Vejen gennem det almene gymnasium var under alle omstændigheder helt rigtig for mig, og jeg er overbevist om, at uddannelsens almendannende karakter vil gavne de fleste. Helt personligt, oplevede jeg i hvert fald en udvikling, der ikke blot gjorde mig til et mere kompetent og kvalificeret menneske rent fagligt, men i lige så høj grad gjorde mig til et mere vidende og fordomsfrit menneske, der kan forholde sig kritisk og reflekteret til omverdenen. Af den grund (og mange andre) mener jeg, at det almene gymnasium helt grundlæggende bidrager med nogle af de mest nødvendige kompetencer og færdigheder til livet i det, nogen kalder det post-faktuelle samfund.

Jeg går i dag på universitetet og er dybt taknemmelig for de redskaber, jeg har fået med fra gymnasiet. Det faktum, at gymnasiet er studieforberedende, er med andre ord noget, jeg mærker og reflekterer over på daglig basis. Jeg læser uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet og har ikke blot draget nytte af mit kendskab til matematiske værktøjer, der b.la. har været fordelagtige i arbejdet med kvantitative metoder, men trækker meget på mine forholdsvis gode sprogkompetencer, der på mange måder er nødvendige for at forstå et pensum, der består af meget udenlandsk og især engelsksproget litteratur. På den måde bringes de værktøjer og erfaringer, jeg har tilegnet i gymnasiet, konstant i spil – både indirekte og helt konkret.

Jeg gennemførte min gymnasiale uddannelse på Nykøbing Katedralskole og vil uden tøven anbefale andre at gøre det samme. I løbet af mine gymnasieår gennemgik bygningerne en massiv renovation, og førend jeg blev student, var skolen forandret til en eksemplarisk institution med mange rumlige studieområder, et moderne auditorie, splinternye naturvidenskabslokaler, toiletter mv. De mange nye faciliteter blev heldigvis ikke implementeret på bekostning af skolens historie, og med bevaringen af diverse kunstværker, facader og andre artefakter, der repræsenterer skolens fortid, har man formået at opbygge en inspirerende skole, der forener fortid og nutid på en både harmonisk og provokerende måde.

Jeg oplevede en inkluderende skole, hvor eleverne ikke bare blev hørt, men mødt i øjenhøjde og havde mulighed for at få indflydelse på skolens udvikling. Mine lærere var generelt meget engagerede og eksperimenterende, og mine oplevelser med undervisningen adskiller sig markant fra traditionel skolebænksundervisning. Vi har været udsat for mange forskellige undervisnings- og læringsstile, og undervisningen har taget form af alt fra universitetslignende forelæsninger til Facebookdebatter og mere fysiske øvelser som ”walk and talk”. På den måde har alle mine lærere været gode til at tage hånd om vores forskellige præferencer og behandlet disse konstruktivt.

I løbet af mine tre år på Nykøbing Katedralskole har jeg været på adskillige lærerige ekskursioner, der som sidegevinst styrkede fællesskabet i klassen. Vi har bl.a. besøgt Louisiana, Arken, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Fuglsang Kunstmuseum. Vi har desuden været i Tivoli for at se forestillingen ’Crazy Christmas Carbaret’ og for at foretage en masse fysikeksperimenter. Derudover har vi været i Det Ny Teater og til flere studiedage på Københavns Universitet. Det er således min opfattelse, at både ledelse og lærere på Nykøbing Katedralskole har en helt unik evne til at gribe mulighederne og at se potentialet i alternative oplevelser, der ligger uden for den almindelige skolekontekst.

Nykøbing Katedralskole rummer et stærkt sammenhold og giver adgang til en masse sociale aktiviteter. I min gymnasietid var der bl.a. mulighed for at deltage i musicals, teaterforestillinger, bands, kor, kreativ skrivning, lektiecafé mv. eller at blive medlem af elevråd, samlings- eller festudvalg. Jeg oplevede på alle måder et gymnasium, der hyldede initiativrige elever og havde en optimistisk indstilling til selv svært realiserbare projekter. For min egen klasses vedkommende, formåede vi gennem hårdt arbejde og ved hjælp af et stærkt lærerteam, at komme til Indien på studietur. Skolens tillid til vores fællesskab og samarbejdsevner var i den forbindelse helt uundværlig, og der er ingen tvivl om, at jeg på hele min klasses vegne, kan
sige, at vi fik en oplevelse, der forandrede vores blik på verden og vil være med os livet igennem.

Af:

Mette Dalgaard Nielsen

2016

Fem elever sidder på indendørs trætrappe

Mød eleverne

En ting er hvad vi siger om vores skole - men hvad siger nuværende og tidligere elever? Vi har samlet en række udtalelser fra nuværende og tidligere elever. 

Elever i klasselokalet