Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Pige skriver noter i hånden

Videnskabsteori - SRP

Videnskabsteori på Nykøbing Katedralskole.

På Katedralskolen arbejder vi i videnskabsteori på at gøre eleverne bevidste om at der i gymnasiet arbejdes ud fra et ideal om videnskabelig viden.

At vi gør det klart for eleverne hvad der er, der adskiller videnskabelig viden fra andre former for viden og at eleverne sættes i gang med at anvende den videnskabelige tilgang som de har arbejdet med i deres flerfaglige forløb inkl. DHO, SRO og SRP.

Med kendskab til videnskabsteori bliver eleverne bedre til at kunne:

  • skelne mellem påstand og viden
  • arbejde metodisk inden for og på tværs af hhv. naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab
  • opstille, besvare og vurdere problemstillinger

På Nykøbing Katedralskole bliver alle elever introduceret for Den videnskabelige basismodel, som er udarbejdet af Esben Nederskov og Caroline Schaffalitzky de Muckadell.
Eleverne tager udgangspunkt i modellen i alle deres flerfaglige forløb frem mod SRP. Modellen støtter eleverne i arbejdet med deres disposition og deres metodiske overvejelser.

Ved den mundtlige eksamination i SRP i 3g skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser med relevans for opgaven, men det er ikke et krav til det skriftlige produkt.

Eleverne er blevet anbefalet i indledningen at gøre opmærksom på, hvorfor nogle metoder er valgt frem for andre.

Til den mundtlige eksamination er eleverne opmærksomme på, at de skal:

  • Forklare hvorfor fagene er relevante til den valgte analyse.
  • Beskrive de i opgaven anvendte metoder, samt at kunne reflektere herover.
  • Fremhæve væsentlige pointer om det, som de har valgt at gøre, og om de udfordringer / muligheder der var forbundet hermed.

På Nykøbing Katedralskole bliver eleverne klædt på til at kunne løse denne opgave i de enkelte fag, samt i arbejdet med DHO (1g) og SRO (2g). I de flerfaglige forløb vil lærerne udover den videnskabelige basismodel også gennemgå relevante kapitler i Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: ”Basal videnskabsteori” Gyldendal 2018, for dig.

Den videnskabelige basismodel

Den videnskabelige basismodel, som er udarbejdet af Esben Nederskov og Caroline Schaffalitzky de Muckadell ser sådan her ud:

Den videnskabelige basismodel

Du kan også se Esben Nederskov gennemgå modellen her:

Lyserøde japanske kirsebær i blomst i forgrunden for Nykøbing Katedralskole

Information til dig som censor

Velkommen som censor på Nykøbing Katedralskole. Vi har samlet en række oplysninger til dig, så du får et overblik over eksamen, forplejning, overnatningsmuligheder mv.

Blandede STX og HF studenter