Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskole set udefra i baggrunden og skulptur i forgrunden

NYKAT Elev-fond

En fond for nuværende elever fra Nykøbing Katedralskole.

Fondens formål

Er at støtte værdigt trængende nuværende elever fra Nykøbing Katedralskole i forbindelse med ekskursioner og studieture fra Katedralskolen.

Ansøgning

Sker via ansøgningsskema, der udleveres fra skolens kontor.

Uddeling fra fonden

Sker efter ansøgning i planlægningsfasen for elevaktivitet.

Ledelse af fonden

Fonden bestyres af rektor, der kan tildele tilskud til elevaktiviteter efter drøftelse af den ansøgende elevs lærere/studievejleder.

Administration af fonden

Foretages af den administrative økonomisekretær på Nykøbing Katedralskole.

Fondens økonomiske grundlag

Er donationer fra tidligere elever og besøgende på Katedralskolen.

Regnskabsaflæggelse

Katedralskolens økonomisekretær udarbejder hvert år regnskab for Nykat elev-fond, der er tilgængelig på skolens hjemmeside. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet godkendes af rektor for Nykøbing Katedralskole senest den 1. marts.

Faktainformationer for Nykat elev-fond

Kontakt rektor på mail: nk@nykgym.dk
Cvr-nr: 29546762 
Bank: Danske Bank - Reg.nr. 0216 konto 4069033679

/ 3.11.2021

Elever fra en af Nykøbing Katedralskoles venskabsskoler

Internationale venskabsskoler

På Nykøbing Katedralskole har vi mange venskabsskoler verden over, fx i Frankrig, Ghana, Indien, Irland, Italien, Kenya, Tyskland og Vietnam.

Vandkunst på græsplænen udenfor Nykøbing Katedralskole

Deltagerbetaling for elever

Ved ekskursioner, studieture og udvekslinger kan der forekomme deltagerbetaling for eleverne. Bliv klogere på beløbsrammerne og skolens regler på området.

Elever på studietur