Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Elever fra en af Nykøbing Katedralskole

Projekt Erasmus+ "Sydfrankrig" december 2019

Lærere og elever har været nede og besøge skolen Lycée polyvalent Gaston Crampe i 10 dage.

Skolen ligger i den lille by, Aire sur l’Adour syd for Bordeaux for foden af Pyrenæerne.

Kontakten med skolen kom i stand som et led i den danske regerings sprogstrategi, hvor vi søgte om midler til rejsen. Efterfølgende er vi gået med i et Erasmus+ projekt med partnerskolen, som indbefatter besøg fra Frankrig og genbesøg på skolen i Frankrig af andre elever næste år.

Projektets omdrejningspunkt er, at ”ce qui nous diffère nous réunit” (”det som adskiller os, samtidig er det, der bringer os tættere sammen”). Udover det har projektet som emne at undersøge, hvordan vi fastholder de elever, der er i risiko for ikke at færdiggøre uddannelsen. Ligeledes er der fokus på sprogindlæring.

Vi håber at kunne opretholde et samarbejde med skolen i fremtiden.

Elever fra en af Nykøbing Katedralskoles venskabsskoler

Internationale venskabsskoler

På Nykøbing Katedralskole har vi mange venskabsskoler verden over, fx i Frankrig, Ghana, Indien, Irland, Italien, Kenya, Tyskland og Vietnam.

Lærer som tager selfie med elever