Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Projekt Erasmus+ "Ordblindhed og inklusion" 2022-23

Nykøbing Katedralskole besøger Irland.

I maj måned 2022 tog to lærere fra Nykøbing Katedralskole på preparatory visit i Limerick, Irland.

Samarbejdet med den nye partnerskole Villiers School (https://www.villiers-school.com/) er et led i Erasmus+, hvor fokus er på social inklusion og mangfoldighed i det internationale arbejde.

Eleverne skal styrke skolernes viden om ordblindhed og andre specielle behov, deres egne færdigheder og kompetencer i forbindelse med at gå i gymnasiet med ordblindhed.

Interesserede elever med bl.a. ordblindhed og autisme fik nye erfaringer om inddragelse af IT i undervisningen, at rejse sammen med andre og om at klare hverdagen i skolen.

Det er vigtigt for Nykøbing Katedralskole at inddrage alle elever i forbindelse med Erasmus+ projekter. Eleverne havde udveksling med et irsk gymnasium. De besøgte også Dyslexia-afdelingen i Dublin, som er eksperter på området.

 

Elever fra en af Nykøbing Katedralskoles venskabsskoler

Internationale venskabsskoler

På Nykøbing Katedralskole har vi mange venskabsskoler verden over, fx i Frankrig, Ghana, Indien, Irland, Italien, Kenya, Tyskland og Vietnam.

Lærer som tager selfie med elever