DSC_0746.JPG

Ansøgning om optagelse, SU og transport

Ønsker du at ansøge om optagelse på Nykøbing Katedralskole, kan du anvende følgende link til www.optagelse.dk

Ønsker du at ansøge om Statens Uddannelsesstøtte, klik her: http://www.su.dk/

Ønsker du at ansøge om Ungdomskort til transport, klik her: http://ungdomskort.dk/


Studiefleks

Studieflex er et tilbud dig, der er under uddannelse og ikke har adgang til anden offentlig transport.

Når du er med i Studieflex-ordningen, bliver du hentet hjemme hos dig selv og kørt til dit uddannelsessted.

På nedenstående link kan du se betingelserne og hvordan man søger om at komme med i studieflex-ordningen.

https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/TRAFIK_VEJE_OG_HAVNE/Kollektiv_trafik/Studieflex.aspx

Her ligger også et link til et ansøgningsskema, som skal udfyldes.
I ansøgningsskemaet er et punkt vedr. studienummer, dette punkt skal ikke udfyldes.


Når du skal søge SU:

Du kan få SU kvartalet efter du er blevet 18 år.

Du kan tidligst søge måneden før, du bliver 18 år.

Dvs.:

Fylder du 18 år i januar, februar eller marts, kan du tidligst få SU fra april (og tidligst søge i marts).

Fylder du 18 år i april, maj eller juni, kan du tidligst få SU fra juli (og tidligst søge i juni).

Fylder du 18 år i juli, august eller september, kan du tidligst få SU fra oktober (og tidligst søge i september).

Fylder du 18 år i oktober, november eller december, kan du tidligst få SU fra januar (og tidligst søge i december).

Når du skal søge foregår det på http://www.su.dk/forside/, hvor du logger ind med dit nemID.

Udeboendesats når du er 18 eller 19 år

Er du 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få satsen for hjemmeboende SU - også selv om du er flyttet hjemmefra. I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få satsen til udeboende.

Du skal selv søge om at få udeboendesatsen i minSU i SU-ansøgningen eller i funktionen ”Oplys særlige bopælsforhold” under ”Ret din SU”. I minSU får du et skema, som du skal udskrive, udfylde og aflevere på dit uddannelsessted.

Betingelser for at få udeboende sats

For at blive godkendt til at få satsen til udeboende, når du er 18 eller 19 år, skal du opfylde mindst en af følgende betingelser (samt være udeboende):

  • Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl.
  • Transporttiden (med offentlige transportmidler) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl er på mere end 75 minutter. Ventetid mellem de forskellige offentlige transportmidler tæller med i de 75 minutter.
  • Du har været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder, lige frem til du blev berettiget til SU til den uddannelse, du er i gang med.
  • Du kan ikke længere bo hjemme på grund af ganske særlige omstændigheder i hjemmet (for eksempel meget trange boligforhold eller langvarig sygdom).

Så meget må du tjene

Der er grænser for hvor stort et beløb, du må tjene ved siden af din SU. Det beløb hedder fribeløb. En af betingelserne for at være berettiget til SU er, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU. Det beløb du må tjene ved siden af din SU hedder 'fribeløb'.

Her kan du regne ud, hvor meget du må tjene ved siden af din SU:

http://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/fribeloeb/regnemaskine-fribeloeb/

Læs mere her: http://www.su.dk/su/