DSC_0236.JPG

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling.

Ekskursioner/studieture/udvekslinger er en del af undervisningen, og der er derfor mødepligt. Hvis mere end 1 elev pr påbegyndt 10 fra klassen/holdet ikke deltager, kan turen ikke forventes godkendt. Ved bevilget ekskursion for enkelte elever gælder dette krav ikke. Der kan dispenseres for antallet af deltagere, hvis faglærerne og rektor kan gå ind for det. Tilmelding efter en for klassen hemmelig afstemning til studieturen er bindende. Tilmeldingen underskrives af eleven, for elever der er under 18 år på afstemningstidspunktet, underskrives den af en forælder.

Ved elevudgifter over 200 kr. tilkendegiver eleverne ved hemmelig afstemning, om de ønsker at deltage. Den samlede pris for rejsen inkl. Transport, ophold, udflugter og entreer (men ikke kost) må ikke overstige en fastsat beløbsramme på 2000 kr. for hf, 4000 kr. for 2g og 5000 kr. for 3g. Dispensation herfra kan gives af rektor.

Ved ekskursioner og rejser bør det prisbilligste tilbud benyttes, forudsat det ikke medfører store praktiske problemer for turens gennemførelse eller store ekstra udgifter for skolen.