Plagiatpolitik

 

Sanktioner ved snyd og plagiat.

Snyd eller plagiat

Det er faglærer, og faglærer alene som kan vurdere, hvorvidt der ved et elevprodukt vil være tale om snyd eller plagiat. Hvis faglærer vurderer, at der er tale om snyd eller plagiat, vurderes det, at du ikke selv har skrevet opgaven. Ifølge skolens studie-ordensregler skal du skrive dine opgaver selv.

Sanktionsrækkefølge:

1 gang: Faglærer taler med eleven, henstiller til at plagiat ikke gentager sig. Opgaven genafleveres ikke, men noteres fraværende.

2 gang: Faglærer taler med eleven, og henstiller til at plagiat ikke gentager sig. Opgaven genafleveres ikke, men noteres som fravær. Faglærer orienterer klassens uddannelseschef og noterer i Lectio under opgaver, at opgaven er plagiat.

3 gang: Klassens uddannelseschef taler med eleven, og eleven får en påtale.

4 gang: Eleven får en skriftlig advarsel. Denne sanktion noteres i Lectio og følger eleven frem til afsluttende eksamen.

5 gang: Klassens uddannelseschef kan iværksætte sanktioner f.eks. bortvisning af eleven op til 3 dage.

6 gang: Klassens uddannelseschef kan iværksætte sanktioner, f.eks. administrativ udmeldelse af eleven.

I hvert tilfælde vil det bero på en konkret vurdering.

Hvis det i en eksamenssituation opdages, at en elev snyder/plagierer, vil eleven øjeblikkeligt blive bortvist.

Hvis du vil vide mere om plagiat

Kan du læse www.stopplagiat.dk