Klager over undervisningen

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF KLAGER OVER UNDERVISNING, bilag til pkt 5, SU-møde 13.3.14
En klagesag er en alvorlig ting for den/de involverede. Derfor skal en sådan sag behandles med omhu og hensyntagen i forhold til den/de involverede.
Klagesager kan afdramatiseres, hvis vi i fællesskab arbejder med at løse opståede problemer, evt. via samtaler,
relationskompetanceudviklende kursus eller et supervisionsforløb. Rektors første henvendelse til lærere vil derfor normalt altid være mundtlig og direkte (og derfor i første række blot information af TR).
• Mundtlig(e) klage(r) fra elev(er) eller forældre over en lærers undervisning/pædagogik/adfærd:
Rektor noterer, hvad klagen går ud på. Og hvis det er hensigtsmæssigt, vil rektor normalt opfordre klager til at tale med læreren.
Rektor kan også vælge selv at tale med læreren for at høre denne parts version af sagen. Rektor giver en tilbagemelding til klageren/klagerne og til læreren.
• Skriftlig(e) klage(r) fra elev(er) eller forældre over en lærers undervisning/pædagogik/adfærd:
Rektor taler med læreren om, hvad klagen går ud på. Klageren/klagerne og en til flere øvrige eleveri klassen indkaldes til et møde med rektor og læreren. På grundlag heraf laver rektor eventuelt – hvis rektor skønner, at klagen er berettiget - en skriftlig fremstilling af sagen/klagen, hvorefter læreren høres og tillidsrepræsentanten inddrages. Herefter kan sagen enten afvises eller behandles efter forvaltningslovens regler om påtale, advarsel, etc.
Retningslinjen blev vedtaget 13.3.14 af SU.