Derfor Nykøbing Katedralskole

Ledige stillinger slås op på www.gymnasiejob.dk

Når du søger job på Nykøbing Katedralskole, vil skolen opbevare din ansøgning i vores kandidatbank i indeværende skoleår. 
Skolen tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig som muligt. 
Skolen registrerer og behandler som udgangspunkt kun de almindelige, ikke-følsomme personoplysninger om dig, som du selv giver os i din ansøgning og CV. 
Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik, og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Såfremt du ikke ønsker at skolen opbevarer din ansøgning i vores kandidatbank, skal du skriftligt rette henvendelse til skolen herom.

På Nykøbing Katedralskole gør vi alt, hvad vi kan for at give dig en god begyndelse hos os:

  • Vi har en tutor-ordning, hvor du bliver tilknyttet en lærer med minimum ét af dine fag. Han/hun vil hjælpe dig på vej og besvare spørgsmål.
  • Er du tilflytter eller overvejer at blive det, gør vi alt, hvad der står i vores magt for at skaffe din evt. kæreste eller ægtefælle job i byen. 
  • Til pendlerne har vi indrettet gode overnatningsmuligheder på skolen.
    Har du behov for at vide lidt mere om det, er du velkommen til at rette henvendelse til skolens mail, så vil vi formidle kontakt til én af vores unge lærere, der pendler til skolen.
  • Vi strækker os langt for at opfylde skemaønsker for såvel pendlere som lærere i lokalområdet.
  • Tvungen tilstedeværelse har vi valgt ikke at gøre brug af. Det skal give mening at være på skolen, og fleksible arbejdstider anser vi for at være vigtigt for den enkelte ansatte.

Hvis du har spørgsmål kan de rettes til skolens hovedmail nk@nykgym.dk