Bestyrelsen

På denne side ses informationer med relevans for bestyrelsens arbejde: 

- bestyrelsesmedlemmer
- forretningsorden
- vedtægter
- bestyrelsesmødereferater
- rektors resultatlønskontrakt


Nykøbing Katedralskole er en selvejende institution med følgende bestyrelse:
 

Jens Erik Boesen (Formand)
Udpeget af kommunalbestyrelsen

Anette Schjelderup (Næstformand)
Udpeget af det lokale erhvervsliv

Brian Brodersen
Udpeget af skolelederne i Guldborgsund Kommune

Mona Høgh
Udpeget af Professionshøjskolen Absalon

Vakant
Udpeget af universiteterne

Hannah Karina Mikkelsen
Udpeget af  det lokale kulturliv

Dorte Henriksen
Udpeget af GL-personalet

Martin Bonde
Udpeget af TAP-personalet

Mads Werngreen-Nielsen
Udpeget af elever og kursister

Johanne Voigt Dilling-Hansen
Udpeget af elever og kursister

 

Forretningsorden for Nykøbing Katedralskoles bestyrelse 2018

Vedtægter 2018

Referater af bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmøde 1. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 1. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde 26. september 2017
                                                                                                                                Se referater fra tidligere skoleår her


Rektors resultatlønskontrakt:

Rektors resultatlønskontrakt 2018
                                                                                                                                Se tidligere års kontrakter her