Bestyrelsen

På denne side ses informationer med relevans for bestyrelsens arbejde: 

- bestyrelsesmedlemmer
- forretningsorden
- vedtægter
- bestyrelsesmødereferater
- rektors resultatlønskontrakt


Nykøbing Katedralskole er en selvejende institution med følgende bestyrelse:
 

Jens Erik Boesen (Formand)
Udpeget af kommunalbestyrelsen

Anette Schjelderup (Næstformand)
Udpeget af det lokale erhvervsliv

Brian Brodersen
Udpeget af skolelederne i Guldborgsund Kommune

Mona Høgh
Udpeget af Professionshøjskolen Absalon

Vakant
Udpeget af universiteterne

Hannah Karina Mikkelsen
Udpeget af  det lokale kulturliv

Dorte Henriksen
Udpeget af GL-personalet

Martin Bonde (uden stemmeret)
Udpeget af TAP-personalet

Emil Delord Frimand Probst 
Udpeget af elever og kursister

Vakant (uden stemmeret)
Udpeget af elever og kursister

 

Forretningsorden for Nykøbing Katedralskoles bestyrelse 2019

Vedtægter 2018

Referater af bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmøde 20. september 2018
Referat af bestyrelsesmøde 30. november 2018
Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2019
Referat af bestyrelsesmøde 7. juni 2019

                                                                                                                                Se referater fra tidligere skoleår her


Rektors resultatlønskontrakt:

Afrapportering/opgørelse 2018

Resultatlønskontrakt 2019
                                                                                                                                Se tidligere års kontrakter her