Bestyrelsen

På denne side ses informationer med relevans for bestyrelsens arbejde: 

- bestyrelsesmedlemmer
- forretningsorden
- vedtægter
- bestyrelsesmødereferater
- rektors resultatlønskontrakt


Nykøbing Katedralskole er en selvejende institution med følgende bestyrelse:
 

Jens Erik Boesen (Formand)
Udpeget af kommunalbestyrelsen

Anette Schjelderup (Næstformand)
Udpeget af det lokale erhvervsliv

Brian Brodersen
Udpeget af skolelederne i Guldborgsund Kommune

Mona Høgh
Udpeget af Professionshøjskolen Absalon

Vakant
Udpeget af universiteterne

Hannah Karina Mikkelsen
Udpeget af  det lokale kulturliv

Dorte Henriksen
Udpeget af GL-personalet

Martin Bonde (uden stemmeret)
Udpeget af TAP-personalet

Emil Delord Frimand Probst 
Udpeget af elever og kursister

Vakant (uden stemmeret)
Udpeget af elever og kursister

 

Forretningsorden for Nykøbing Katedralskoles bestyrelse 2019

Vedtægter 2018

Referater af bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmøde 20. september 2018
Referat af bestyrelsesmøde 30. november 2018
Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2019

                                                                                                                                Se referater fra tidligere skoleår her


Rektors resultatlønskontrakt:

Afrapportering/opgørelse 2018

Resultatlønskontrakt 2019
                                                                                                                                Se tidligere års kontrakter her