Bestyrelsen

På denne side ses informationer med relevans for bestyrelsens arbejde: 

- bestyrelsesmedlemmer

- forretningsorden

- vedtægter

- bestyrelsesmødereferater

- rektors resultatlønskontrakt

 

 

Nykøbing Katedralskole er en selvejende institution med følgende bestyrelse: 

Jens Erik Boesen (Formand)
Udpeget af kommunalbestyrelsen

Anette Schjelderup (Næstformand)
Udpeget af det lokale erhvervsliv

Brian Brodersen
Udpeget af skolelederne i Guldborgsund Kommune

Mona Høgh
Udpeget af Professionshøjskolen Absalon

Vakant
Udpeget af universiteterne

Hannah Karina Mikkelsen
Udpeget af  det lokale kulturliv

Dorte Henriksen
Udpeget af GL-personalet

Martin Bonde
Udpeget af TAP-personalet

Vælges i august
Udpeget af elever og kursister

Johanne Voigt Dilling-Hansen
Udpeget af elever og kursister

 

Forretningsorden for Nykøbing Katedralskoles bestyrelse 2018

Vedtægter 2018

Referater af bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 1. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde 26. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. december 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 29. maj 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. december 2014

Referat af bestyrelsesmøde d.12. september 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. juni 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. marts 2014  

 

Rektors resultatlønskontrakt:

Rektors resultatlønskontrakt 2013-2014 inkl. afrapportering

Rektors resultatlønskontrakt 2014-15 inkl. afrapportering  

Rektors resultatlønskontrakt 2015-16 inkl. afrapportering

Rektors resultatlønskontrakt 2016-17

Rektors resultatlønskontrakt 2017-2018 incl afrapportering

Rektors resultatlønskontrakt 2018