Bestyrelsen

På denne side ses informationer med relevans for bestyrelsens arbejde: 

- bestyrelsesmedlemmer

- forretningsorden

- vedtægter

- bestyrelsesmødereferater

- rektors resultatlønskontrakt

 

 

Nykøbing Katedralskole er en selvejende institution med følgende bestyrelse: 

September 2014

Jens Erik Boesen (Formand)

Udpeget af kommunalbestyrelsen

Anette Schjelderup (Næstformand)

Udpeget af det lokale erhvervsliv

Jette Lund Madsen

Udpeget af skolelederne i Guldborgsund Kommune

Ulla Koch

Udpeget af University College Sjælland

Erik Kristiansen 

Udpeget af RUC

Dorte Hedegaard

Udpeget af  det lokale kulturliv

Gregers Friisberg

Udpeget af GL-personalet

Martin Bonde

Udpeget af TAP-personalet

Nicklas Bent Lund Andersen

Udpeget af elever og kursister

Lewis Connell Collins

Udpeget af elever og kursister

 

Forretningsorden for Nykøbing Katedralskoles bestyrelse 

 

Vedtægter

 

Referater af bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. december 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 29. maj 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. december 2014

Referat af bestyrelsesmøde d.12. september 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. juni 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. marts 2014  

 

Rektors resultatlønskontrakt:

Rektors resultatlønskontrakt 2013-2014 inkl. afrapportering

Rektors resultatlønskontrakt 2014-15 inkl. afrapportering  

Rektors resultatlønskontrakt 2015-16 inkl. afrapportering

Rektors resultatlønskontrakt 2016-17

 

Referat af bestyrelsesmøde 23/9-2016