Spring navigationen over og gå direkte til indhold
To drenge laver gruppearbejde og kigger på små sedler

Matematik og samfund

Fagpakken for dig, som gerne vil have en matematisk forståelse af samfundet. Du lærer at beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål. Herigennem opnår du et solidt grundlag for at kunne begå dig og bidrage aktivt, konstruktivt og innovativt i et demokratisk samfund.

Fagpakkefag: Matematik B

Der er matematik i næsten alt! Fagpakkefaget kan derfor kombineres med en lang række valgfag som fx samfundsfag, kemi, engelsk A, mediefag eller måske psykologi. 

Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form.

Med matematik på B-niveau kombineret med andre valgfag opnår du et solidt grundlag for at kunne begå dig og bidrage aktivt, konstruktivt og innovativt i et demokratisk samfund.

Fagpakken peger frem mod en bred vifte af uddannelser som fx diplomingeniør, finansøkonom, datamatiker eller psykolog.