Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Gruppeøvelser i klasseværelset

Grundforløbet på STX

Grundforløbet er første del af uddannelsen, inden du skal til at vælge studieretning.

Når du vælger at gå på STX, går du i en grundforløbsklasse de første 12 uger. Den endelige klassedannelse sker først til november, efter du har ønsket din studieretning. Den typiske skoledag på Katedralskolen er på 3 eller 4 moduler, og alle moduler varer 90 minutter.

I grundforløbet møder du ikke alle fag fra fagrækken, men i grundforløbet har du undervisning i:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Matematik
 • Idræt
 • Kunstneriske fag: dramatik/billedkunst/mediefag/musik
 • Almensprogforståelse (AP)
 • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Du tænker nok, at du kender fagene fra grundskolen, men du skal alligevel vide, at fagene er det samme og så alligevel noget helt andet på STX. En 1g-elev fortæller at ”det er tydeligt at mærke hvordan lærerne brænder for deres fag, jeg kan mærke at skolen har styr på det”.

I grundforløbet vil du også møde en række forskellige arbejdsformer, hvoraf du nok kender nogle af dem fra grundskolen. Men på gymnasiet arbejder vi med:

 • Klasseundervisning
 • Hurtigskrivning
 • Gruppearbejde
 • Mini-projekter
 • Studiecafé
 • Oplæg/præsentation (da/mat)
 • Laboratoriearbejde
 • Refleksionsskrivning
 • Formidlingsskrivning

I løbet af grundforløbet er der også fokus på det mundtlige og på præsentationsteknik, og i fagene dansk og matematik skal du lave en mundtlig præsentation. Præsentationen afvikles i den almindelige undervisning i samspil med dine lærere. I starten af grundforløbet skal du ligeledes deltage i obligatoriske screeninger i fagene: engelsk, matematik og dansk.

På Katedralskolen er grundforløbet karakterfrit, dvs. at du først får karakterer i foråret. Dog skal du til eksamen i både NV (mundtligt) og AP (skriftligt) i slutningen af grundforløbet, og her vil du blive bedømt efter 7-trinsskalaen.

Sociale aktiviteter i grundforløbet
På Katedralskolen er udgangspunktet at trivsel og læring hænger sammen, og derfor er der et team og en studievejleder omkring alle klasser. I grundforløbet har vi planlagt en række forskellige sociale aktiviteter, således at klasserne bliver rystet godt sammen. Første skoledag vil elevambassadører/tutorer fra hhv. 2g og 3g tage imod dig og de vil være sammen med dig hele dagen, og således vil der altid være en ældre elev som kender dig og ”siger hej”, når du går rundt på skolen. I grundforløbet afholder vi flere aktiviteter bl.a. aktivitetsdag og fællesspisning med klasselærer ved introfesten.

Afklaring og valg af studieretning

I grundforløbet skal du ligeledes afklares med henblik på dit valg af studieretning, og formålet med det 12 uger lange grundforløb er også at støtte dig som elev på vej mod dit valg af ønsket studieretning. Måske bliver du bekræftet i dine forventninger til kommende studieretning, eller også bliver dine forestillinger udfordret. I forhold til afklaringsprocessen, så skal vi nok hjælpe med information, introduktioner og "STR-dage” (her prøver du undervisning i to studieretninger). Og derudover får du ligeledes karrierevejledning ved Studievalg Danmark.


To piger laver gruppearbejde

Studieretninger på STX

Efter grundforløbet på STX skal du vælge studieretning med studieretningsfag. Du vælger studieretning ud fra skolens udbud.

Teambuilding udendørs