HF og Fagpakker 2021/2023

HF er en målrettet to-årig uddannelse som giver dig adgang til alle mellemlange og korte videregående uddannelser.  Med en overbygning giver hf også adgang til de lange videregående uddannelser.
På HF er fagene nært forbundet med deres professionsrettede perspektiver, dvs. hvordan fagene anvendes i praksis inden for forskellige erhverv. I undervisningen lægges der derfor vægt på både det teoretiske og det mere professionsrettede, bl.a. hvordan fagene anvendes i forhold til videre uddannelse og job.
Uddannelsen indeholder derfor også enkelte praktikforløb.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der kommer direkte fra grundskolen (9. og 10. klasse) og til dig, der har prøvet noget andet i en periode. HF er en bred uddannelse bygget op af en bred, almen fagrække.

Vi lægger vægt på at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom vi lægger vægt på udviklingen af dine personlige kompetencer.

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?
Hf er målrettet professionsuddannelserne og de korte videregående uddannelser.
På UddannelsesGuiden www.ug.dk kan du se hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser.


HF's opbygning
HF-uddannelsen foregår over fire semestre (halvårlige forløb), hvor der undervises i obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag, og der indgår derudover et antal projekt- og praktikforløb.

De obligatoriske fag og faggrupper er for alle elever:

  • Dansk på A-niveau.
  • Engelsk på B-niveau.
  • Matematik på C-niveau.
  • En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau.
  • En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
  • Enten faget idræt eller mediefag på C-niveau.

Alle fag og faggruppeforløb afsluttes med eksamen. 

I slutningen af 2. semester vælger du fagpakke i forhold til interesse og dit mål for videreuddannelse efter hf. En fagpakke er en kombination af to fag på A, B eller C niveau, og fagpakkeforløbene foregår i 3. og 4. semester.

Undervisningen på hf tilrettelægges med vægt på både det teoretiske og det anvendelsesorienterede og professionsrettede. Gennem praktik får du mulighed for at afprøve din viden ude i virkeligheden f.eks. på en folkeskole eller i en virksomhed, og dermed blive klogere på, hvilken uddannelse du skal vælge efter hf.

Skolen har et særligt samarbejde med politiet med henblik på at forberede elever, som ønsker at videreuddanne sig inden for politi, Falck eller redning.

___________

Nykøbing Katedralskole udbyder følgende fagpakker:

undefined Pædagogik, psykologi og sociale forhold >læs mere her

undefined Sundhed, forsvar og politi >læs mere her

undefined Samfund, politik og økonomi >læs mere her

undefined Kultur, sprog og kommunikation >læs mere her

undefined HF+ >læs mere her