Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fire HF elever sidder ved siden af hinanden i klasselokalet

Samfund, politik og økonomi

Fagpakken for dig, som gerne vil vide mere om samfundets mange aspekter indenfor bl.a. samfundsøkonomi og hvordan man skal forstå mennesket som borger og den teknik vi omgiver os med.

Fagpakkefag: Samfundsfag B og erhvervsøkonomi C

Fagpakken er for dig, som vil arbejde i eller med det private erhvervsliv.

Fagene giver dig indblik i samspillet mellem velfærdsstaten og det private erhvervsliv. I samfundsfag arbejder du med, hvordan det politiske system fungerer – herunder EU’s betydning og ikke mindst hvordan indretningen af velfærdssamfundet påvirker den økonomi det private erhvervsliv fungerer under.

I erhvervsøkonomi arbejder vi iværksætteri, marketing og forskellige vækststrategier for konkrete virksomheder.

Hvis du vil arbejde i det private erhvervsliv enten som selvstændig eller som for eks. sælger er fagpakken måske et godt valg.

Cykelstyr i cykelskur