HF

HF og videregående uddannelser.

HF-uddannelsen henvender sig  i vid udstrækning til dig, der efterfølgende vil tage en mellemlang videregående uddannelse/ professionsbacheloruddannelse som eksempelvis folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut etc. Med en HF-uddannelse har du også mulighed for at tage en lang videregående uddannelse, for en lang række af de lange videregående uddannelser forudsætter optagelse dog, at du har specifikke fag på bestemte niveauer. Se nedenstående krav til de enkelte uddannelser.

 

 https://www.ug.dk/foer-du-starter-uddannelse/specifikke-adgangskrav-til-de-videregaaende-uddannelser