STX - Studieretningsudbud til årgang 2021/2024

STX er en tre-årig uddannelse, som du kan sammensætte, så den passer til dine interesser og kvalificerer dig til at søge ind på lige netop din drømmeuddannelse efter den afsluttende eksamen.

Gennem de tre år uddannelsen varer, bliver du præsenteret for en bred række af fag inden for alle fagområder. Du får almen viden og dannelse, som ruster dig til et liv i et moderne demokratisk samfund, og vi lægger vægt på at du lærer at forholde dig reflekteret og ansvarligt i forholdet til omverdenen.

STX er den bredeste gymnasiale ungdomsuddannelse - og med en STX fra Nykøbing Katedralskole står alle døre åbne!

Uddannelsen er opbygget af et grundforløb med et efterfølgende studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i almen sprogforståelse (ap) samt et naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.
Se nærmere beskrivelse af grundforløbet her.

I studieretningsforløbet skal du vælge mellem skolens udbud af studieretninger, som i skoleåret 2021/2024 er følgende:

Naturvidenskabelig
Biologi A - Kemi B
Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B
Matematik A - Fysik B - Kemi B

Samfundsvidenskabelig
Samfundsfag A - Engelsk A
Samfundsfag A - Fransk A
Samfundsfag A - Matematik A
Samfundsfag A - Tysk A

Sproglig
Engelsk A - Fransk A/Tysk A - Samfundsfag B
Engelsk A - Spansk A - Tysk C

Kunstnerisk
Musik A - Matematik A eller Musik A - Engelsk A

Se her, hvad du kan bruge studieretningerne til: For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du bruge UddannelsesGuidens  ”Adgangskortet” på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det viser, hvad din studieretning giver adgang til. Husk at vælge "STX" og taste studieretningsfagene ind. 
Du kan også se, hvilke uddannelser du yderligere får adgang til, hvis du tager et fag på et højere niveau som valgfag. 
Det er langt fra alle fag, der giver adgang til videregående uddannelser. Derfor er det ikke alle fag, du kan taste ind på Adgangskortet.

___________

Se nærmere på studieretningerne her:

undefined NATURVIDENSKABELIG >Læs mere her

undefined SAMFUNDSVIDENSKABELIG >Læs mere her

undefined SPROGLIG >Læs mere her

undefined KUNSTNERISK>Læs mere her