DSC_0222.JPG

Optagelsesprøve og optagelsessamtale

Du skal til en skriftlig optagelsesprøve, hvis du

  • er erklæret ikke-uddannelsesparat ved den endelige UPV i maj måned
  • får under 02 i de afsluttende prøver i 9. eller 10.klasse
  • mangler fag eller afsluttende prøver efter 9. eller 10. klasse
  • søger efter 1. marts
  • ikke søger direkte i forlængelse af 9. eller 10.klasse

Du kommer til skriftlig prøve i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.
Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Den er på niveau med folkeskolens afsluttende prøver.
Prøven afholdes på Katedralskolen via netprøver.dk

Du bedes så vidt muligt medbringe egen computer til prøven.

Ca. 1 uge efter prøven vil skolen få besked om, hvem der har bestået prøven.

I den sidste uge inden skolernes afslutning vil du få besked om du har bestået prøven og herefter blive indkaldt til en samtale på Katedralskolen. Du kan ikke optages uden samtale.

Husk derfor at reservere tid til samtale hos os i den sidste uge inden sommerferien.

Optagelsessamtale

Hvis du er erklæret uddannelsesparat, men opnår mellem 02 og 3 i de afsluttende prøver, skal du til en samtale hos en af vores studievejledere eller uddannelseschefer.
Du har retskrav på at blive optaget, så samtalen er vejledende.
Du kan kun blive optaget, hvis du har været til samtale.
Samtalen vil vare ca. 15 minutter.
Du er velkommen til at tage din far eller mor med til samtalen.

Bemærk:
Søger du HF direkte fra 9. klasse, skal du være erklæret uddannelsesparat og have min. 4 i snit ved de afsluttende prøver.


På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde lidt mere information.