Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Praktiske oplysninger til forældre

Vores mål på Nykøbing Katedralskole er, at alle elever får den rigtige ungdomsuddannelse og det bedste skoleforløb.

Praktiske oplysninger

På nedenstående liste får I de vigtigste praktiske oplysninger, I som forældre til unge under 18 år kan have brug for, - i øvrigt henvises til skolens hjemmeside (se ”Om skolen”).

Skema

Alle elever har deres eget personlige skema, som kan findes på Lectio via skolens hjemmeside (vælg: Lectio – elev).

Eleverne vil ofte løbe ind i ændringer i skemaet pga. kurser, aflysninger, sygdom og lign. Disse ændringer er markeret med enten rødt (aflysninger) eller grønt (ændringer) på skemaet.

Ændringerne i næste dags skema sker inden kl. 15.30. Ved aflysninger i første time pga. sygdom sender lærerne SMS ud til alle elever samme morgen.

Skolen kan ikke give fri til ferier afholdt uden for de normale ferieperioder.

Forældrearrangementer

I løbet af året er der en række arrangementer på skolen, der kan have jeres interesse:

  • Forældrekonsultationer i marts måned.
    Hvis skolen vurderer, at elevens standpunkt/fremmøde er bekymrende, vil skolen indkalde forældrene til konsultationer om indsatsen. Hvis I ikke får en indkaldelse fra skolen, får eleven en åben invitation med hjem, hvor man kan tilmelde sig forældrekonsultationen.
  • Årsfest i slutningen af februar.
  • Orienteringsaften for kommende elever (januar)
  • Musical, kunstnerisk aften (i løbet af foråret)
  • Årsafslutning (juni)

I vil modtage besked om arrangementerne, enten ved direkte invitation i eBoks eller via elevernes Lectio.

Forventninger og udfordringer som forældre

For at jeres børn skal få den bedst mulige hf- eller studentereksamen, spiller I som forældre en vigtig rolle. De har brug for al den støtte, omsorg og deltagelse de kan få. Ikke alle unge er klar til at stå på egne ben og styre deres eget liv som 15-16 årig. Derfor:

hjælp dem til at komme op om morgenen
forkæl dem i eksamensperioder
Det er vigtigt, at I som forældre spørger ind – hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Nedenstående liste er ment som en vejledning/oplysning om nogle af de forhold, der kan have betydning for jer som forældre:

Lektier: Eleverne vil typisk have mindst 1-2 timers lektiearbejde hver dag.
Skriftligt arbejde: eleverne vil typisk have mindst en skriftlig aflevering om ugen. På Lectio – studieplaner kan I se, hvornår der skal afleveres opgaver. De er markeret med en sort prik.

Mødepligt

Der er mødepligt til alle planlagte timer, og opgaver skal afleveres til den aftalte tid. Hvis eleverne bliver syge, skal de markere det på Lectio med angivelse af årsag. Hvis eleverne har for meget fravær, vil skolen først og fremmest afklare årsagerne med henblik på at hjælpe eleverne til at møde frem. Hvis det ikke hjælper, vil straffen kunne betyde ekstra eksaminer og i sidste ende bortvisning (se skolens fraværsregler på hjemmesiden).

Mødepligten gælder hele skoleåret - også i eksamensperioden, hvor mødetidspunkterne er ekstra vigtige.

Hjælp og vejledning

Alle kan komme i krise af forskellige årsager – personlige eller faglige. Derfor har skolen en række muligheder for at tilbyde eleverne hjælp. Ved faglige problemer kan skolen bl.a. tilbyde hjælp i lektiecaféen, der afholdes ugentligt. Ved personlige problemer kan eleven/kursisten henvende sig til skolens studievejledere.

Alkohol og misbrugsproblemer

Det er ikke tilladt at møde beruset i skole, og det vil medføre bortvisning. Til festerne på skolen sælges kun øl, vand og vin. Der er professionelle vagter og lærervagter til at hjælpe til. Hvis I er bange for, at jeres børn har fået sig et misbrugsproblem, skal I ikke tøve med at kontakte skolen. Skolen har flere muligheder for at tilbyde eleverne hjælp til at komme ud af problemerne. Omvendt vil skolen ikke tøve med at kontakte jer, hvis vi er overbeviste om, at der er et misbrugsproblem.

Læse- og skrivevejledning

I løbet af første semester vil jeres barn blive testet i bl.a. læse- og skrivefærdigheder. Hvis vores vejleder vurderer, at der er problemer, vil skolen sammen med eleven arbejde med at udvikle læsefærdighederne.

Fritidsarbejde

Mange elever har arbejde ved siden af studierne. Nogle har også meget arbejde at det går ud over deres skolearbejde. Derfor er det vigtigt at jeres unge ikke har mere end ca. 5 timers arbejde om ugen efter skoletid.

 

Vi glæder os til at tage imod jeres barn og håber at se jer ved skolens arrangementer.

Nykøbing Katedralskole set fra luften

Praktiske informationer

Vi har samlet lidt forskellig praktisk information, som du skal bruge i forbindelse med din elevtid hos os.

Skilt i forgrunden med STX og HF og i baggrunden Nykøbing Katedralskole

Regler

På denne side har vi samlet vores forskellige regler og retningslinjer, som du skal overholde, under din elevtid på Nykøbing Katedralskole.

Hovedindgangen til Nykøbing Katedralskole

Kontakt os

Har du spørgsmål eller behov for information - så kontakt os.

Elever som laver gruppearbejde