Spring navigationen over og gå direkte til indhold
En hel klasse sidder i klasselokalet og alle laver gruppearbejde

HF+, 3-årig HF

HF+ uddannelsen giver dig din HF eksamen på 3 år i et særligt tilrettelagt og trygt miljø. Du får nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen.

Nykøbing Katedralskole tilbyder en 3-årig HF-eksamen i et særlig tilrettelagt og trygt miljø.

Hvad kan jeg bruge det til?

Den 3-årige HF-eksamen er oprettet inden for gældende bekendtgørelse. Du har derfor nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Uddannelsen er beregnet for unge med funktionsnedsættelser.
På baggrund af en sagkyndig udtalelse fra en fagperson bliver du visiteret til uddannelsen af en UU-vejleder. Senere kommer du til en optagelsessamtale hos os.

Den daglige undervisning

Du får undervisning hver dag fra kl. 9.45 – 13.15.
Du har de samme fag som en traditionel HF-eksamen. Derudover har du frivillig studiecafé hver uge.

Den daglige undervisning foregår i et stamklasselokale og i faglokaler.

Lærergruppen er et fasttømret team, der er indstillet på at rumme elever med funktionsnedsættelser.
Til klassen er knyttet fast coach som er med i undervisningen.

Der er undervisning i 2 moduler om dagen fra kl. 9.45 til 13.15.
I 1. og 2.hf har du fællesfag. I 3.hf har du fagpakkefag samt 1-2 valgfag.
Se fagpakkernes beskrivelser på hjemmesiden.

Ud over de traditionelle HF-fag får du en ugentlig studiecafé, hvor du kan få hjælp til dine lektier eller drøfte personlige og sociale emner med klassens coach.

Vil du høre mere?

Kontakt Nykøbing Katedralskole
v/Kristina Dalgaard
Poul Martin Møllersvej 3, Nykøbing F.
Tlf. 5484 9000

Læs skolens folder om HF+

Du kan udskrive eller læse skolens folder om HF+ her

Vil du vide mere om HF+

Kontakt Kristina Dalgaard

Fokuserede elever til undervisningen