Spring navigationen over og gå direkte til indhold
En hel klasse sidder i klasselokalet og alle laver gruppearbejde

HF+, 3-årig HF

HF+ uddannelsen giver dig din HF eksamen på 3 år i et særligt tilrettelagt og trygt miljø. Du får nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen.

Nykøbing Katedralskole tilbyder en 3-årig HF-eksamen i et særlig tilrettelagt og trygt miljø.

Hvad kan jeg bruge det til?

Den 3-årige HF-eksamen er oprettet inden for gældende bekendtgørelse. Du har derfor nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen.
Du får samme muligheder for valg af fagpakke og valgfag.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Uddannelsen er beregnet for unge med funktionsnedsættelser.
På baggrund af en sagkyndig udtalelse fra en fagperson bliver du visiteret til uddannelsen af en UU-vejleder. Senere kommer du til en optagelsessamtale hos os.

Den daglige undervisning

Du får undervisning hver dag fra kl. 9.45 – 13.15.
Du har de samme fag som en traditionel HF-eksamen. Derudover har du frivillig studiecafé hver uge.

Den daglige undervisning foregår i et stamklasselokale og i faglokaler.

Lærergruppen er et fasttømret team, der er indstillet på at rumme elever med funktionsnedsættelser.
Til klassen er knyttet fast coach som er med i undervisningen.

Der er undervisning i 2 moduler om dagen fra kl. 9.45 til 13.15.
I 1. og 2.hf har du fællesfag. I 3.hf har du fagpakkefag samt 1-2 valgfag.
Se fagpakkernes beskrivelser på hjemmesiden.

Ud over de traditionelle HF-fag får du en ugentlig studiecafé, hvor du kan få hjælp til dine lektier eller drøfte personlige og sociale emner med klassens coach.

Vil du høre mere?

Kontakt Nykøbing Katedralskolen
v/vicerektor Lars Jørgensen
Poul Martin Møllersvej 3, Nykøbing F.
Tlf. 5484 9000

Vil du vide mere om HF+

Kontakt vicerektor Lars Jørgensen

Fokuserede elever til undervisningen