Spring navigationen over og gå direkte til indhold
En hel klasse sidder i klasselokalet og alle laver gruppearbejde

HF+, 3-årig HF

HF+ uddannelsen giver dig din HF eksamen på 3 år i et særligt tilrettelagt og trygt miljø. Du får nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen.

Nykøbing Katedralskole tilbyder en 3-årig HF-eksamen i et særlig tilrettelagt og trygt miljø.

Hvad kan jeg bruge det til?

Den 3-årige HF-eksamen er oprettet inden for gældende bekendtgørelse. Du har derfor nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Uddannelsen er beregnet for unge med funktionsnedsættelser.
På baggrund af en sagkyndig udtalelse fra en fagperson bliver du visiteret til uddannelsen af en UU-vejleder. Senere kommer du til en optagelsessamtale hos os.

Den daglige undervisning

Du har de samme fag som en traditionel HF-eksamen. Derudover har du frivillig studiecafé hver uge.

Den daglige undervisning foregår i et stamklasselokale og i faglokaler.

Lærergruppen er et fasttømret team, der er indstillet på at rumme elever med funktionsnedsættelser.
Til klassen er knyttet fast coach som er med i undervisningen.

På første årgang er der undervisning i 2 moduler om dagen fra kl. 9.45 til kl. 13.15, med en ugentlig time fra kl. 13.30 til 14.30, hvor man kan få hjælp og støtte til sine faglige opgaver og forberedelse til timerne.
På andet år har du fællesfag og tre dage med 2 moduler og to dage med 3 moduler.

I 1. og 2.hf har du fællesfag. I 3.hf har du fagpakkefag samt 1-2 valgfag.
Se fagpakkernes beskrivelser på hjemmesiden.

Ud over de traditionelle HF-fag får du en ugentlig studiecafé, hvor du kan få hjælp til dine lektier eller drøfte personlige og sociale emner med klassens coach.

Vil du høre mere?

Kontakt Nykøbing Katedralskole
v/Kristina Dalgaard
Poul Martin Møllersvej 3, Nykøbing F.
Tlf. 5484 9000

Læs skolens folder om HF+

Du kan udskrive eller læse skolens folder om HF+ her

Vil du vide mere om HF+

Kontakt Kristina Dalgaard

Fokuserede elever til undervisningen