Retningslinjer for sejlads

Retningslinjer for sejlads og aktiviteter på vandet i forbindelse med skoleaktiviteter for elever på Nykøbing Katedralskole.
Ledelsen skal altid orienteres inden denne form for skoleaktiviteter.
1) ingen aktiviteter på vandet fra okt-maj, eller ved vandtemperaturer under 14 grader
2) alle deltagere i skolerelaterede aktiviteter på vandet skal altid bære sikkerhedsgodkendte redningsveste
3) krav om svømmefærdigheder på 300m for deltagerne i vandaktiviteter, der foregår i vanddybder på over 1.2m
4) kun aktivitet 200 m fra kysten. Der kan kun dispenseres for dette efter aftale med ledelsen
5) ved større grupper / hele klasser (over 15 deltagere) skal der være følgebåd og/eller ansvarshavende
Kirsten Danving / januar 2013