Orientering ang eksamenssnyd

Til elever på ny ordning
Oplysningsmateriale om snyd til elever, der er startet på en gymnasial uddannelse efter gymnasiereformen trådte i kraft den 1. august 2017, finder I her.

Til elever på gammel ordning
Oplysningsmateriale om snyd til elever, der er startet på en gymnasial uddannelse før gymnasiereformen trådte i kraft den 1. august 2017, finder I her.