Klager over undervisningen

Enhver uoverensstemmelse eller utilfredshed bør altid forsøges løst ved at de involverede parter taler sammen om problemet.

Hvis en samtale mellem parterne ikke løser problemet, har en elev altid mulighed for at tale med den ledelsesperson, der er tilknyttet den enkelte klasse. Lederen vil tale med de involverede parter, så de i fællesskab kan løse den opståede uoverensstemmelse.

En elev har altid mulighed for at sende en skriftlig begrundet klage til rektor. Rektor vil bede de øvrige involverede parter om en skriftlig refleksion på klagen, som klageren vil få til udtalelse inden rektor træffer den endelige afgørelse i klagesagen.