Frister for lektier og opgaverespons

 

Frister for lektier og opgaverespons:

- Dag-til-dag-lektier: Lægges ind i Lectio senest kl. 15:30 dagen før. Lektier til mandag skrives i Lectio senest fredag kl. 15:30.

- Opgaver op til og med 4 elevtimer: Udleveres til eleverne senest en uge før afleveringsfristen. Rettidigt afleverede opgaver rettes og leveres tilbage til eleverne senest 10 arbejdsdage efter aflevering og før næste opgave udleveres.

- Opgaver over 4 elevtimer: Udleveres til eleverne senest to uger før afleveringsfristen. Rettidigt afleverede opgaver rettes og leveres tilbage til eleverne senest 15 arbejdsdage efter aflevering og før næste opgave udleveres.

- Større opgaver: SRO skal leveres tilbage således at klassen kan evaluere forløbet inden undervisningens afslutning i de relevante fag. DHO skal leveres tilbage inden AT3 påbegyndes. Lærere kan, så vidt det er muligt, få indlagt rettedag(e) i skemaet (kontakt LV).

NB! Ovenstående frister kan justeres efter gensidig aftale mellem lærer og elev