Frister for lektier og opgaverespons

Dag-til-dag-lektier lægges i Lectio senest kl. 15:30 dagen før. Lektier til mandag skrives i Lectio senest fredag kl 15:30. Det samme gælder lektier til ferier, hvor lektien skal skrives ind senest kl 15:30 den skoledag ferien starter.


Opgaver på 1-4 elev-timer udleveres til eleverne senest 5 skoledage før afleveringsfristen (ferier tæller ikke med). Rettidigt afleverede opgaver rettes og afleveres retur med krav om formativ feedback senest 10 skoledage efter aflevering, og før næste opgave udleveres.

Opgaver på mere end 4 elev-timer udleveres til eleverne senest 10 skoledage før afleveringsfristen (ferier tæller ikke med). Rettidigt afleverede opgaver rettes og leveres retur med krav om formativ feedback senest 15 skoledage efter aflevering, og før næste opgave udleveres.

I de perioder, hvor STX-eleverne skriver DHO, SRO, SRP eller HF-eleverne skriver mini-SSO og SSO skal faglærere tage hensyn til elevernes arbejdsbelastning i planlægningen af elevernes skriftlige arbejde.

NB: fristerne kan altid justeres efter gensidig aftale mellem lærer og elev.