Gymnasieforeningen Nykatsamfundet

Nykatsamfundet er en elevforening, der sikrer støtte til økonomisk trængte elevers deltagelse i studieture. Indbetalte beløb går ubeskåret til denne aktivitet.

Bestyrelsen for Nykatsamfundet:
formand: Bo Vagner  (lektor)
næstformand: Mette Facius  (lektor)
sekretær: Kirsten Danving (rektor)

Nuværende elever  kan søge Nykatsamfundet om støtte til studierejse via rektor.

Alle kan give økonomisk støtte til Nykatsamfundet via skolens konto i Danske Bank:
Reg.nr. 0216 kontonr. 4069033679, Mrk. "Nykatsamfundet"