Orienteringsmøde 12. januar 2021, kl. 19:00

Vores udgangspunkt er at vi aller helst vil invitere alle ind, der har lyst til at komme og besøge os – om nødvendigt i små grupper ad gangen...

Da det ikke er muligt at lave et orienteringsmøde med fremmøde, laver vi et virtuelt orienteringsmøde via vores hjemmeside den 12. januar 2021 kl. 19:00.

Du kan koble dig på fra kl. 18:30 via et link, der lægges op her på hjemmesiden samme dag.

Har du spørgsmål i forbindelse med Orienteringsmødet, så ring eller skriv gerne til uddannelseschef Sune Bek, tlf 29362473 eller mail sb@nykgym.dk