Instruks til elever og ansatte med symptomer på COVID-19

I det nedenstående kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du får symptomer på COVID-19 eller bliver syg.

Skolen følger sundhedsstyrelsens og de statslige myndigheders anvisninger.

 

1. Hvis du har milde symptomer på COVID-19 som fx ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste, hovedpine, vejrtrækningsbesvær eller blot er forkølet skal du af hensyn til andre ikke møde op på skolen:

a) Elever – du skal af hensyn til andre ikke møde op til undervisning på skolen, men blive hjemme og følge undervisningen virtuelt hjemmefra i det omfang, det er muligt. Du skal først møde op på skolen 48 timer, efter du er symptomfri. Angiv ”coronasymptomer” i fraværsårsag i Lectio.

b) Ansatte – du skal af hensyn til andre gennemføre undervisningen virtuelt/ arbejde hjemme fra. Du skal først møde op på skolen 48 timer, efter du er symptomfri.

 

2. Hvis du er syg med COVID-19, skal du blive hjemme. Kontakt skolens kontor der vil træffe de nødvendige forholdsregler for de elever og ansatte, der har været i kontakt med den smittede.

a) Elever – skriv i dine fraværsårsager, at du har Corona.  Gør som beskrevet i pkt 4. 

b) Ansatte - ring til kontoret og meld dig syg. Gør som beskrevet i pkt 4Husk at give kontoret besked om, hvornår du kommer tilbage på skolen eller kan genoptage undervisningen virtuelt.

 

3. Hvis du får symptomer på COVID-19, mens du er på skolen, skal du gøre følgende:

a) Elever – Gå hjem, men informer om årsag på skolens kontor. Ved milde symptomer som fx en lille forkølelse, skal du – så vidt muligt - følge undervisningen virtuelt hjemmefra. Mød først op på skolen igen 48 timer efter, symptomerne er forsvundet.

b) Ansatte – gå ned på kontoret og giv besked om, at du tager hjem, fordi du har symptomer på COVID-19. Undervisningen gennemføres virtuelt, medmindre du er syg. Mød først op på skolen igen 48 timer efter, symptomerne er forsvundet.

 

4. Hvis du får konstateret COVID-19, skal du hurtigst muligt give kontoret eller rektor besked, så vi kan gennemføre en smitteopsporing og relevante personer kan blive informeret.
Den smittede skal i selvisolation i 14 dage.

 

5. Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en person i min husstand (dvs. en af dem, man bor sammen med til daglig) er i risikogruppen, men jeg ikke selv har symptomer? Læs her, hvem der er i risikogruppen https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

a) Elever - I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal du som elev møde op til undervisning, medmindre din egen praktiserende læge vurderer, at du skal blive hjemme og følge undervisningen virtuelt. Du skal derfor konsultere din egen læge og give skolen besked, hvis lægen vurderer, at du skal blive hjemme. Du skal følge undervisningen virtuelt hjemmefra i det omfang, det er muligt.

b) Ansatte - I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal du møde på arbejde, medmindre egen praktiserende læge vurderer, at du skal arbejde hjemmefra. Du skal derfor konsultere din egen læge og give skolen besked, hvis lægen vurderer, at du skal blive hjemme. Læs også sundhedsstyrelsens materialer om COVID-19 her https://www.sst.dk/da/corona/Materialer Du kan naturligvis også altid kontakte skolens administration eller ledelse, hvis du har spørgsmål.

 

6. Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en person i min husstand (dvs en af dem, man bor sammen med til daglig) er smittet med corona, men jeg ikke selv har symptomer?

a) Elever – kontakt din egen læge mhp at få dennes vurdering. Informer skolens kontor hvis du ikke kan komme i skole og angiv årsag i din fraværsregistrering. Du skal følge undervisningen virtuelt hjemmefra i det omfang, det er muligt.

b) Ansatte - kontakt din egen læge mhp at få dennes vurdering. Informer skolens kontor, hvis du ikke kan komme i skole og derfor gennemfører undervisningen virtuelt.

 

 

Redigeret 29.04.2021